Cẩm Duệ từ khó khăn vươn lên đạt chuẩn nông thôn mới
EmailPrintAa
16:13 31/01/2019

Cẩm Duệ là xã thuần nông nằm ở phía Tây của huyện Cẩm Xuyên. Xã bước vào xây dựng nông thôn mới trong điều kiện điểm xuất phát thấp, các công trình giao thông, trường học, nhà văn hóa các thôn đã xuống cấp và không đảm bảo quy hoạch. Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân, năm 2018, xã đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Một góc thôn Chu Trinh xã Cẩm Duệ

Từ đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới xã đã xây dựng khung kế hoạch, phân công các đồng chí lãnh đạo phụ trách, theo dõi, đôn đốc thực hiện  các tiêu chí chưa đạt; thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và 12 tổ công tác về 12 thôn để hỗ trợ nhân dân và tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ngày công, kinh phí, hiến đất xây dựng nông thôn mới. Chiều thứ 6 hàng tuần tổ chức giao ban để báo cáo kết quả và những khó khăn vướng mắc về Ban Chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Để hoàn thành tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu, Ban Chỉ đạo phân công đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trực tiếp phụ trách; mỗi khu dân cư phân công một Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cùng với một đồng chí công chức hoặc bán chuyên trách phụ trách. Các đồng chí được phân công đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà", vận động các hộ chỉnh trang nhà ở, cải tạo vườn tạp, xây dựng hàng rào xanh; vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng. Kết quả 4/12 khu dân cư đã hoàn thành các tiêu chí; 08 thôn còn lại đạt tối thiểu 07 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu; toàn xã có 22 vườn mẫu đạt chuẩn theo quy định.

Để đạt tiêu chí thu nhập, Đảng ủy tập trung chỉ đạo chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, triển khai các chính sách của cấp trên, ban hành chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế; chỉ đạo xây dựng các mô hình chăn nuôi liên kết; phát triển ngành nghề dịch vụ, thúc đẩy cơ giới hóa các khâu sản xuất… Các ngành, tổ chức đoàn thể phối hợp mở 19 buổi tập huấn, 1 lớp đào tạo nghề cho người dân. Năm 2018, toàn xã có 172 hộ tham gia hoạt động dịch vụ thương mại, 23 mô hình sản xuất kinh doanh nhỏ, 02 mô hình sản xuất kinh doanh vừa, 03 hợp tác xã, 19 tổ hợp tác và 04 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,13 triệu, tăng 2,52 triệu đồng so với năm 2017...

Nhân dân đã đóng góp 44,749 tỷ đồng, chiếm 41,9% kinh phí xây dựng nông thôn mới để xây dựng kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông đi lại thuận tiện, hệ thống thủy lợi đáp ứng được diện tích tưới chủ động sản xuất 02 vụ lúa; các trường học và Trạm Y tế đạt chuẩn quốc gia.

Cán bộ và nhân dân Cẩm Duệ lao động làm vệ sinh đường làng ngõ xóm

Thành công trong xây dựng nông thôn mới ở xã Cẩm Duệ là do Đảng ủy đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thấy được tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới , xóa bỏ tư tưởng trông chờ sự đầu tư của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch từ chủ trương, quy hoạch đến quá trình triển khai thực hiện…

Từ những kết quả đạt được, năm 2019, Đảng bộ và nhân dân Cẩm Duệ tiếp tục phấn đấu nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt; tiếp tục xây dựng 02 khu dân cư kiểu mẫu, 10 vuờn mẫu; từng bước xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Dương Trí Thức - Hội Nông dân tỉnh


    Ý kiến bạn đọc