Cán bộ, công chức ngành kiểm sát chung sức xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
11:27 31/05/2018

Thời gian qua, cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trong Ngành hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới.

Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hương Bình

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thành lập Tổ công tác xây dựng nông thôn mới do một đồng chí Phó Viện trưởng phụ trách; phát động phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” ở tất cả các đơn vị trực thuộc, đến từng cán bộ, công chức và người lao động. Trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn có nội dung bàn về hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nắm tình hình, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện nay, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đang nhận đỡ đầu xã Xuân Hội (huyện Nghi Xuân) và xã Hương Bình (huyện Hương Khê); 13/13 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nhận đỡ đầu 13 xã tại địa bàn xây dựng nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã huy động kinh phí ủng hộ các địa phương, trong đó Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh hỗ trợ thôn Phú Quý, xã Xuân Hội và thôn Bình Minh, xã Hương Bình mỗi địa phương 30 triệu đồng. Các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đã huy động cán bộ, công chức đóng góp ngày công lao động, tham gia xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi, trồng cây xanh, giúp các hộ  dân chỉnh trang vườn…

Cán bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn tham gia trồng cây tại xã Sơn Bằng

Trong các đơn vị, đoàn thể, Chi đoàn thanh niên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Chi đoàn đã tổ chức 01 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, ma túy tại xã Hương Bình, góp phần nâng cao hiểu biết về pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên; trao tặng 10 suất quà cho các em thiếu niên nghèo học giỏi của xã Hương Bình; nhận chăm sóc, đỡ đầu 02 em học sinh tiểu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thời gian ít nhất 01 năm với mức hỗ trợ 250.000 đồng/em/tháng; tham gia lao động, hỗ trợ nhân dân xây dựng khuôn viên nhà văn hóa thôn Phú Quý.

Trong thời gian tới, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của các địa phương. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tham gia, hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016 - 2020) do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát động.

Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh


    Ý kiến bạn đọc