Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị tốt Hội nghị toàn quốc về NTM tại Hà Tĩnh
EmailPrintAa
15:55 16/03/2018

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công điện về việc tập trung chỉ đạo, nâng cấp các điểm được lựa chọn tham quan phục vụ Hội nghị triển khai xây dụng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu toàn quốc tại Hà Tĩnh.

Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương tham quan khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Yên Mỹ, xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Thực hiện Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh số 20-TB/BCĐ ngày 10/02/2018, UBND tỉnh đã có Thông báo số 62/TH-UBND ngày 1/3/2018 về việc chuẩn bị tổ chức tổng kết và Hội nghị toàn quốc về xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Qua kiểm tra thực tế thời gian qua một số địa phương đã có sự vào cuộc quyết liệt đạt được kết quả khá tốt; tuy vậy, nhìn chung kết quả còn hạn chế, việc lãnh đạo, chỉ đạo của một số địa phương thiếu quyết liệt.

Để tổ chức ưiển khai thực hiện tốt nội dung phục vụ hội nghị đảm bào thiết thiết thực, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Đức Thọ, Hương Khê, Can Lộc và Nghi Xuân tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung đảm bảo thực chất, hiệu quả; xây dựng kế hoạch chi tiết, có giải pháp thực hiện từng nội dung, phân công trách nhiệm cụ thể, báo cáo về UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 18/3/2018.

Sở NN&PTNT kiểm tra, chỉ đạo sản xuất trên các tuyến đi đảm bảo đồng xanh, không để diện tích trống, chỉnh trang bờ vùng, bờ thửa; tập trung cao hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất trong vườn hộ (VAC) thuyết phục và đảm bảo vệ sinh môi trường chăn nuôi.

Sở TN&MT chỉ đạo các địa phương và tổ chức soát xét, xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, rãnh thoát nước khu dân cư, vườn hộ, các công trình vệ sinh, công trình chuồng trại trên địa bàn các xã đoàn đến tham quan trực tiếp và vệ sinh môi trường trên các tuyến đoàn đi qua.

Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thường xuyên đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo; kịp thời nhắc nhở, phê bình các địa phương thực hiện không hiệu quả; chủ trì tổ chức kiểm tra, báo cáo Ban chỉ đạo nông thôn mới, UBND tỉnh trước ngày 20/3/2018.

Nguồn: H.X/baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc