Chuyển biến mới trong sản xuất nông nghiệp ở Thạch Hà
EmailPrintAa
19:59 15/08/2022

Thời gian qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, đạt được những kết quả tích cực.

Lãnh đạo huyện kiểm tra mô hình nuôi bò nhốt của hộ Lê Văn Tuất, thôn Khang, xã Thạch Liên

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2022; Hội đồng nhân dân huyện ban hành Nghị quyết số 11-NQ/HĐND, Nghị quyết số 69/NQ-HĐND của HĐND huyện về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn.

Trên lĩnh vực trồng trọt đã đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, quy hoạch phát triển nhiều vùng sản xuất chuyên canh tập trung (mỗi xã có tối thiểu hai vùng sản xuất hàng hoá tập trung sản xuất sản phẩm chủ lực địa phương), đẩy mạnh cơ giới hoá, ứng dụng công nghệ cao vào các khâu sản xuất, chăm sóc (100% vùng sản xuất, vườn mẫu đã đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm), thu hoạch, bảo quản gắn với chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đến nay, 100% xã ban hành, tập trung chỉ đạo đề án chuyển đổi, tích tụ ruộng đất, đã tiến hành phá bờ thửa, hình thành ruộng sản xuất lớn với tổng diện tích trên 1.700 ha. Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới được nhân rộng với 25.000 m 2 ở 21 xã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích năm 2021 đạt trên 100 triệu đồng/ha. Đã ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm chủ lực, quảng bá, tiêu thụ qua mạng xã hội, nhiều sản phẩm đã tham gia sàn thương mại điện tử của tỉnh, cấp mã vùng nguyên liệu đối với các sản phẩm được chứng nhận Vietgap.

Chăn nuôi phát triển theo hướng bền vững, hình thành các chuỗi liên kết quy mô lớn, tập trung, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Làm tốt công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh, từng bước nâng cao chất lượng giống (nâng tỉ lệ đàn nái ngoại chiếm trên 60% tổng đàn lợn, bò Zêbu, bò chất lượng cao trên 65% tổng đàn). Đến nay, toàn huyện có 12 cơ sở nuôi lợn quy mô 300 con/lứa trở lên, 63 trang trai, gia trại nuôi gà thương phẩm, gà đẻ quy mô từ 2.000 - 15.000 con/lứa. Đặc biệt, nhờ có chính sách kích cầu kịp thời, phong trào nuôi bò nhốt, bò giống phát triển mạnh. Hiện tổng đàn bò toàn huyện trên 21.000 con, trong đó, bò lai chiếm khoảng 70% tổng đàn (14.000 con). Đây là hướng đi có triển vọng góp phần giúp người dân khai thác tiềm năng tự nhiên, nâng cao thu nhập bền vững, chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhiều hộ nuôi chồn, dúi, hươu…, mở ra hướng phát triển đa dạng trong sản xuất chăn nuôi.

Khai thác diện tích mặt nước, các địa phương mở rộng quy mô, tăng sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy, trong đó có những loại có giá trị kinh tế cao như: Ốc nhồi, cá chạch sụn, cá lăng, cá leo, cá rô đồng, cá mú, tôm càng xanh… Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn huyện đã có thêm 84 mô hình nuôi thủy sản với tổng diện tích 395.265 ha, tiêu biểu như mô hình nuôi ốc nhồi của hộ Nguyễn Văn Đức, thôn Trằm (xã Việt Tiến) lợi nhuận 131 triệu đồng/năm; mô hình nuôi cá rô trong bể xi măng của hộ Trần Văn Doãn, thôn Hoà Mỹ; nuôi cá rô đầu vuông trong ao đất của bà Hoàng Thị Hường, thôn Sâm Lộc (xã Tượng Sơn) doanh thu trên 200 triệu đồng/năm… Các ngành chuyên môn của huyện đã tổ chức hội thảo, đánh giá, chỉ đạo hoàn thiện quy trình kỹ thuật để tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả cao.

Mô hình nuôi cá chim vây vàng lót bạt hộ Nguyễn Xuân Phúc, thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn

Huyện luôn quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp. Toàn huyện có 86 hợp tác xã, 170 tổ hợp tác, 34 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, toàn huyện đã xây dựng được 25 sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị, thương hiệu sản phẩm và trình độ của người sản xuất. Phong trào chỉnh trang, xây dựng vườn mẫu, phát triển kinh tế vườn được đẩy mạnh, đến nay, toàn huyện có trên 24.200/28.900 vườn đã tổ chức sản xuất, trong đó có trên 1.300 vườn cho thu nhập từ 60 - 180 triệu đồng/năm…

Tuy vậy, sản xuất nông nghiệp của huyện còn khó khăn, thị trường tiêu thụ nông sản còn bấp bênh, sản xuất còn manh mún, chưa có nhiều mô hình lớn, chưa thu hút được doanh nghiệp, nhà đầu tư có thực lực trên lĩnh vực này. Trình độ sản xuất của người dân chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều mô hình du nhập đối tượng mới vào sản xuất, song chủ yếu bằng kinh nghiệm, việc theo dõi để xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất, nuôi trồng còn hạn chế, chưa có sự đầu tư bài bản nên không tránh khỏi rủi ro. Người dân còn có tâm lý muốn giữ ruộng nên việc tích tụ ruộng đất, đầu tư sản xuất lớn gặp khó khăn.

Thời gian tới huyện Thạch Hà tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và các chủ trương, đề án về sản xuất nông nghiệp của huyện đã ban hành. Đánh giá hiệu quả các lĩnh vực, mô hình sản xuất nông nghiệp, nhất là các mô hình mới thử nghiệm để nhân rộng. Tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp, phấn đấu cơ giới hóa 100% khâu làm đất và thu hoạch lúa. Ứng dụng công nghệ tiến hành truy xuất nguồn gốc, phát triển thương hiệu đối với một số sản phẩm đặc trưng có tiềm năng, thế mạnh. Thực hiện việc quản lý mã vùng và lắp hệ thống camera giám sát việc sản xuất của các tổ chức, cá nhân để minh bạch hóa khâu sản xuất, nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm. Chủ động xây dựng chính sách mới, sửa đổi các chính sách hỗ trợ; huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Phan Thị Hương (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà)


    Ý kiến bạn đọc