Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Thanh nỗ lực xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
11:19 05/01/2018

Xã Thạch Thanh nằm ở phía bắc huyện Thạch Hà, diện tích tự nhiên 634,3 ha, dân số 4.060 người, kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Năm 2016, xã mới đạt được 12 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhưng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, xã đã hoàn thành tất cả các tiêu chí trong năm 2017.

Cán bộ nhân dân tham gia xây dựng nhà văn hóa thôn

Ngay từ đầu năm 2017, Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới xã đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch của xã và các thôn, xóm; phân công nhiệm vụ cho các thành viên trực tiếp chỉ đạo từng thôn, xóm triển khai thực hiện. Ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, toàn thể cán bộ xã về lao động trực tiếp tại các thôn, cùng với bà con nhân dân xây dựng đường giao thông, kênh bê tông, chỉnh trang vườn hộ...

Xã đã huy động được 63,798 tỷ đồng (ngân sách Trung ương, tỉnh 6,434 tỷ đồng, chiếm 10,08 %; ngân sách huyện 3,095 tỷ đồng, chiếm 4,85%; ngân sách xã 11,755 tỷ đồng, chiếm  18,42%; nhân dân đóng góp 14,5 tỷ đồng, chiếm 22,73%, còn lại là nguồn vốn khác). Nhân dân đóng góp 120.690 ngày công, hiến 2.400 m 2 đất vườn, tự nguyện tháo dỡ 1.900m hàng rào xây để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường. Toàn xã có 5,390 km đường trục xã; 6,842km đường thôn, xóm; 18,547km đường ngõ xóm đạt chuẩn 100%; 5,520km đường nội đồng được cứng hóa, đạt 84,5%; xây mới nhà 2 tầng với 05 phòng chức năng cho Trường Tiểu học.

Về phát triển sản xuất, Ủy ban nhân dân xã phối hợp với các phòng, ngành, đoàn thể của huyện tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn kỹ thuật cho người dân; hỗ trợ đưa các giống cây, con mới vào sản xuất, phát triển một số mô hình theo hướng liên kết. Các giống lúa mới J02, SV10, TL6, Khang Dân đột biến... đưa vào sản xuất đạt kết quả tốt. Đầu tư 2,8 ha sản xuất rau, củ, quả tập trung. Nhờ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất nên năm 2017 giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đạt 45 triệu/ha, cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện để phát triển tiểu thủ công nghiệp. Nhiều hộ đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng không nung, sản xuất đồ mộc dân dụng, nhôm kính, buôn bán hàng hóa, nâng tổng số hộ hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ lên 183 hộ, chiếm tỷ lệ 17,8%, đồng thời thu hút được 04 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Nhờ đó, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn đạt 93,1%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 30,68 triệu đồng (năm 2016 đạt 27,56 triệu đồng), số hộ nghèo giảm còn 4,25%. Theo kết quả đánh giá của Đoàn kiểm tra nông thôn mới tỉnh, xã Thạch Thanh đã hoàn thành 20 tiêu chí.

Đồng chí Nguyễn Thị Liễu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã chia sẻ kinh nghiệm: Cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyên truyền vận động để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, Nhà nước chỉ hỗ trợ, người dân là chủ thể, từ đó động viên, khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân. Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới xã luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp vào tình hình thực tiễn của địa phương để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động. Các công việc trước khi triển khai đều có sự tham gia bàn bạc của người dân, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, những việc các thôn tự làm được để các thôn tự làm. Chọn những việc dễ làm trước, khó làm sau. Hàng tuần, hàng tháng duy trì tổ chức họp giao ban để đôn đốc thực hiện nhiệm vụ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện...

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới xã tiếp tục chỉ đạo củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Dương Trí Thức - Hội Nông dân tỉnh


    Ý kiến bạn đọc