Đảng bộ xã Thạch Xuân lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao
EmailPrintAa
10:04 25/04/2022

Đảng bộ xã Thạch Xuân (huyện Thạch Hà) có 266 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ ()7 chi bộ khối nông thôn, 04 chi bộ khối cơ quan, trường học). Thời gian qua, Đảng bộ đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trước hai năm so với kế hoạch.

Thôn Quyết Tiến họp triển khai nhiệm vụ năm 2022

Để phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ban hành Kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá vai trò, trách nhiệm của đảng viên tất cả các chi bộ trong sắp xếp, chỉnh trang nhà ở, vườn hộ, thực hiện tiêu chí môi trường. Gắn với công tác kiểm tra, Đảng ủy đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của Đoàn công tác Ban Thường vụ Đảng ủy về chỉ đạo cán bộ, đảng viên tại các thôn. Qua kiểm tra, đã kịp thời chấn chỉnh những bất cập, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ của thành viên các đoàn công tác, việc chỉnh trang, sắp xếp nhà ở, phân loại rác, thực hiện tiêu chí môi trường của mỗi đảng viên, từ đó lan toả ý thức tự giác, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng đối với thực hiện tiêu chí này.

Sau khi được kiểm tra, chấn chỉnh, ý thức tự giác của các đảng viên trong sắp xếp nhà cửa được nâng lên rõ rệt. Nhiều đảng viên đã đăng ký xây dựng vườn mẫu. Đến nay, toàn xã có 15 vườn mẫu của gia đình đảng viên, tiêu biểu như vườn của các ông: Trương Quốc Ngôn, Nguyễn Xuân Lâm (thôn Lộc Nội), Hồ Cao Thắng, Kiều Đình Dần (thôn Quyết Tiến), Dương Đình Hợi (Đồng Xuân)… đều là những vườn cho thu nhập ổn định từ 80 đến trên 100 triệu đồng/năm.

Một góc khu dân cư thôn Quyết Tiến

Mặc dù không nằm trong nhóm xã được đầu tư xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2021, song nhờ sự đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, chấn chỉnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi bộ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, xã Thạch Xuân đã khơi dậy tối đa mọi nguồn lực, đặc biệt là huy động sức dân để để hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Từ 2016 - 2021, Xã đã tổ chức 305 đợt ra quân xây dựng nông thôn mới, huy động  trên 14.000 lượt người tham gia, trong đó cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia. Đến nay, toàn xã có 36 vườn mẫu, 6/7 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 1.115/1.547 vườn đã tổ chức sản xuất cho thu nhập từ 05 - 50 triệu đồng/năm; 44 vườn cho thu nhập từ trên 60 - 120 triệu đồng/năm. Tổng nguồn lực huy động đạt trên 100 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn Ngân sách Trung ương, của tỉnh, của huyện trên 30 tỷ đồng, còn lại là các nguồn khác và Nhân dân đóng góp trên 25 tỷ đồng.

Xã còn đi đầu trong việc dồn điền đổi thửa (với tổng diện tích đã thực hiện là 500 ha), ứng dụng khoa học công nghệ, giống, tạo đột phá về năng suất lúa 5,5 - 6 tấn/ha; giai đoạn 2016 - 2021 xây dựng mới 115 mô hình sản xuất nông nghiệp có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên, 66 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2021 đạt 44,8 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,05%.

Kết quả đạt được đã đem lại nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo, huy động, khơi dậy sức dân, tạo nền tảng để cán bộ, Nhân dân xã Thạch Xuân tiếp tục nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Phan Thị Hương (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà)


    Ý kiến bạn đọc