Hà Tĩnh cấp gần 8 tỷ đồng khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn
EmailPrintAa
17:09 24/05/2024

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải giao các sở, ngành, địa phương liên quan phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký ban hành Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 về việc cấp kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (đợt II/2024).

Mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng chè cho hiệu quả cao hơn của người dân xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn

Theo đó, cấp 7,916 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND. Cụ thể như sau: Huyện Kỳ Anh 3,597 tỷ đồng, Vũ Quang 1,758 tỷ đồng, Lộc Hà 1,376 tỷ đồng, Cẩm Xuyên 820 triệu đồng,

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính thông báo, chuyển kinh phí hỗ trợ chính sách năm 2024 đảm bảo kịp thời; Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện giải ngân nguồn kinh phí kịp thời, đúng quy định.

Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh theo lĩnh vực chính sách, thực hiện; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn địa phương, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND.

Từ chính sách hỗ trợ của nhà nước, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô chuồng trại, con giống để gia tăng thu nhập

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành, chủ động giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách theo lĩnh vực quản lý; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ, báo cáo UBND tỉnh xem xét; đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chính sách; tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách theo từng lĩnh vực gắn với công tác quản lý Nhà nước của sở, ngành, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp chung.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện kịp thời, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện thanh quyết toán theo đúng chế độ quy định hiện hành.

Nguồn: baohatinh.vn

(https://baohatinh.vn/ha-tinh-cap-gan-8-ty-dong-khuyen-khich-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon-post267069.html)


    Ý kiến bạn đọc