Hà Tĩnh: Phê duyệt 16 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019
EmailPrintAa
16:00 06/03/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 675/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019.

Khu trung tâm Tượng Sơn, huyện Thạch Hà được đầu tư khang trang

Theo Quyết định, 10 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm: Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh), Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên), Thạch Long (huyện Thạch Hà), Tiến Lộc (huyện Can Lộc), Đức Yên (huyện Đức Thọ), Xuân Thành, Xuân Viên (huyện Nghi Xuân), Đức Hương, Hương Quang (huyện Vũ Quang), Thạch Môn (thành phố Hà Tĩnh); 06 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, gồm: Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ), Tượng Sơn (huyện Thạch Hà), Hương Trà (huyện Hương Khê), Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên), Tiên Điền (huyện Nghi Xuân), Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện; Ban Chỉ đạo nông thôn mới, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các xã đã đăng ký tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2019.

Ngô Đức Thắng - Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh


    Ý kiến bạn đọc