Hương Khê huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
08:53 30/10/2018

Trong 10 tháng đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Hương Khê đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đạt được kết quả tích cực.

Đoàn thanh niên tham gia chỉnh trang vườn hộ

Tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới đạt 252.753 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương 18.979 triệu đồng, ngân sách tỉnh 2.500 triệu đồng, ngân sách huyện 28.395 triệu đồng , ngân sách xã 589 triệu đồng, lồng ghép chương trình dự án 28.456 triệu đồng, tín dụng 154.191 triệu đồng, huy động nhân dân 12.874 triệu đồng , đỡ đầu tài trợ 6.770 triệu đồng. Toàn huyện tăng thêm 09/57 tiêu chí, trong đó xã Hương Trạch 01 tiêu chí, xã Hương Long 03 tiêu chí, xã Hương Bình 01 tiêu chí, xã Phúc Đồng 01 tiêu chí, xã Phương Mỹ 02 tiêu chí, xã Hương Xuân 01 tiêu chí.

Đến nay, đã có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 01 xã so với năm 2017, xã Phú Gia), 01 xã đạt 14 tiêu chí (Hương Trạch), 01 xã đạt 13 tiêu chí (Hương Long), 05 xã đạt 12 tiêu chí (Hương Đô, Phương Mỹ, Hương Thủy, Hương Bình, Phúc Đồng), 07 xã đạt 11 tiêu chí (Hương Xuân, Lộc Yên, Hương Liên, Hương Giang, Hòa Hải, Phương Điền, Hà Linh), 01 xã đạt 10 tiêu chí (Hương Lâm).

Thị trấn Hương Khê tổ chức trồng cây bóng mát dọc đường giao thông

Kết hợp xây dựng nông thôn mới với xây dựng đô thị văn minh, vừa qua, Đảng bộ và Nhân thị trấn Hương Khê đã tổ chức ra quân trồng hơn 500 cây lát hoa dọc đường Hồ Chí Minh và đường Trần Phú (mỗi cây có đường kính gốc khoảng 10 - 15 cm, cao trên 3m, tổng trị giá hơn 560 triệu đồng). Đây là loại cây bóng mát được trồng nhằm tạo cảnh quan đường phố do đồng chí Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đoàn công tác chỉ đạo huyện Hương Khê tài trợ.

Phạm Thị Sâm - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê


    Ý kiến bạn đọc