Huyện Cẩm Xuyên đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
08:55 04/08/2022

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2020), các cấp, các ngành, các địa phương huyện Cẩm Xuyên đã phát huy kết quả đạt được, tiếp tục duy trì, đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm bằng nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy và đại diện lãnh đạo một số phòng, ngành của huyện kiểm tra mô hình trồng cây dược liệu tại xã Cẩm Vịnh

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Toàn huyện đã nâng cấp, làm mới hơn 19km đường giao thông nông thôn (đạt 45% kế hoạch năm), làm mới hơn 20km rãnh thoát nước (đạt 52%); xây dựng, hoàn thiện 10 nhà văn hóa thôn, 15 khu thể thao thôn, 17 công trình hạ tầng tại các trường học. Về phát triển sản xuất, đã xây dựng mới 09 mô hình sản xuất (tổng cộng toàn huyện đến nay có 1.505 mô hình), thành lập mới 34 doanh nghiệp; triển khai các mô hình sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết với Tập đoàn Quế Lâm (chăn nuôi lợn tại xã Cẩm Minh; trồng lúa, rau tại xã Cẩm Bình) nhằm tăng cường chuyển đổi sản xuất theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, nâng cao hiệu quả kinh tế; triển khai có hiệu quả mô hình nuôi ong lấy mật tại xã Cẩm Mỹ với 17 hộ tham gia. Chương trình OCOP được quan tâm chỉ đạo thực hiện, ban hành kế hoạch cụ thể, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các địa phương, cơ sở. Đến nay, có 11 ý tưởng tham gia Chương trình OCOP, trong đó 04 ý tưởng đã được tỉnh chấp thuận.

Phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được đẩy mạnh; triển khai xây dựng 116 vườn mẫu, xây dựng mới 189 nhà ở, xóa 06 nhà tạm; tu bổ, làm mới nhiều công trình, nhiều km hàng rào xanh, mô hình xử lý rác thải… Các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022 (Cẩm Minh, Cẩm Trung, Cẩm Duệ, Cẩm Vịnh) đã toàn Ban Chỉ đạo, ban hành các cơ chế chính sách, huy động nguồn lực để thực hiện các nội dung tiêu chí theo khung kế hoạch được phê duyệt đạt kết quả khá. Thị trấn Cẩm Xuyên và thị trấn Thiên Cầm tiếp tục xây dựng đô thị văn minh.

Tuy vậy, kết quả thực hiện giữa các địa phương; giữa các thôn, tổ dân phố trong cùng một địa phương chưa đồng đều. Nhóm các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới chưa chủ động rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng khung kế hoạch để củng cố, giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025.

Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm huyện Cẩm Xuyên tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm

Thời gian tới, huyện Cẩm Xuyên sẽ rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch khung trên cơ sở đánh giá, khảo sát thực trạng cụ thể tại các đơn vị. Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo hoàn thành quy hoạch, ưu tiên các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; chỉ đạo nhân rộng các mô hình hữu cơ gắn với tìm kiếm ý tưởng các sản phẩm mới hiệu quả; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Đặng Thị Nga (Phó Giám đốc Trung tâm chính trị Cẩm Xuyên)


    Ý kiến bạn đọc