Huyện Cẩm Xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu
EmailPrintAa
17:40 06/06/2023

Sau khi thu hoạch vụ Xuân năm 2023 với năng suất, sản lượng cao, cấp ủy, chính quyền huyện Cẩm Xuyên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu đảm bảo kế hoạch đề ra.

Người dân xã Cẩm Duệ làm đất để sản xuất vụ Hè Thu

Vụ Hè Thu năm 2023, huyện Cẩm Xuyên phấn đấu sản xuất 9.125 ha lúa, sử dụng nhóm giống có thời gian sinh trưởng dưới 110 ngày, các giống đã thích ứng diện rộng và ổn định trong sản xuất qua các năm gần đây, như: Khang dân 18, khang dân đột biến, Bắc Thịnh, BT 09, Xuân Mai 12, Nếp 98… Ngoài cơ cấu các giống chủ lực, đối với từng vùng, từng địa phương huyện đã chỉ đạo cơ cấu các giống lúa phù hợp. Đối với vùng đồng bằng, có điều kiện thâm canh, sử dụng các loại giống có triển vọng như: VNR10, ADI 168, BQ; đối với vùng trà sơn ven đồi, các vùng chủ động nước tưới, có điều kiện thâm canh, bố trí các giống như: HD11, ĐB6; đối với vùng ven biển, cơ cấu các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, bố trí các vùng chậm nước: TH3-3, HN6. Để đảm bảo các điều kiện cho sản xuất vụ Hè Thu, huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị chuyên môn thực hiện tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn người dân về lịch thời vụ, kỹ thuật làm đất, chăm sóc cây lúa; bố trí cán bộ chuyên môn hướng dẫn sử dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao.

Huyện tiếp tục tập trung phát triển các mô hình kinh tế theo hướng liên doanh, liên kết như: Phối hợp công ty cổ phần Hòa Lạc IEC sử dụng công nghệ máy cấy, mạ khay đối với mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ với diện tích 15ha tại xã Cẩm Bình; xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu liên kết với Công ty Cổ phần giống cây trồng Hà Tĩnh gắn với sản phẩm OCOP gạo Xuyên Hương tại Cẩm Quang, Cẩm Bình…

Hiện nay, tranh thủ nguồn nước, thời tiết thuận lợi, nông dân huyện Cẩm Xuyên tập trung ra đồng cày bừa, làm đất và xuống giống một số diện tích, đẩy nhanh sản xuất vụ Hè Thu đúng lịch thời vụ. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành gieo cấy vào giữa tháng 6/2023.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác dự báo tình hình thời tiết, chủ động điều tiết nguồn nước; tập trung tích tụ ruộng đất gắn với chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, sản xuất theo hướng hữu cơ, tuần hoàn.

Đặng Thị Nga (Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Cẩm Xuyên)


    Ý kiến bạn đọc