Huyện Can Lộc tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017
EmailPrintAa
09:32 18/01/2018

Chiều ngày 16/01/2018, huyện Can Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc

Theo báo cáo, từ đầu năm 2017, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã chỉ đạo soát xét, đánh giá thực chất kết quả xây dựng nông thôn mới, nhất là tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 để xây dựng khung kế hoạch, lộ trình thực hiện. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí, huy động 535,556 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp 66,689 tỷ đồng); cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân chung sức làm mới 45km đường giao thông nông thôn, 26km rãnh thoát nước, 16km kênh mương nội đồng. Một số địa phương vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, kêu gọi đầu tư phát triển các khu tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo tiêu chí đô thị. Có 49 thôn triển khai xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, trong đó 05 thôn đạt 10/10 tiêu chí, 68 vườn đạt 5/5 tiêu chí. Toàn huyện thành lập mới 27 mô hình sản xuất, 05 tổ hợp tác, 03 hợp tác xã, 28 doanh nghiệp. Kết thúc năm 2017, toàn huyện có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số 13/21 xã đạt chuẩn, xã Đồng Lộc được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt Đô thị loại V.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh vẫn còn một số hạn chế, như: Nguồn ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn mới giảm so với các năm trước, nguồn lực các địa phương còn hạn chế. Một số xã đã đạt chuẩn chủ quan, chưa chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; có 01 xã bị thu hồi bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh chưa quyết liệt, thiếu chiều sâu.

Năm 2018, huyện Can Lộc đặt mục tiêu có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đạt chuẩn giai đoạn 2013 - 2017 đạt vững chắc 20 tiêu chí, 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; các giải pháp trọng tâm là: Tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân hiểu sâu hơn về mục đích xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát động các phong trào nhằm huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; phát triển nông nghiệp theo vùng quy hoạch, phát triển các sản phẩm địa phương có lợi thế, ứng dụng các tiến bộ khoa học, đưa các giống cây, con mới vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khai thác tốt tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ gắn với du lịch.

Võ Quang Đạt - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc