Huyện Lộc Hà phát động ra quân xây dựng nông thôn mới năm 2019
EmailPrintAa
08:20 10/01/2019

Sáng ngày 06/01/2018, tại xã Thịnh Lộc, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lộc Hà đã tổ chức Lễ phát động ra quân xây dựng nông thôn mới năm 2019. Tham dự buổi lễ có trên 600 cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang của huyện và cán bộ, nhân dân xã Thịnh Lộc.

Cán bộ huyện tham gia cùng người dân tháo dỡ tường rào, mở rộng đường giao thông

Với quyết tâm chính cao, kết thúc năm 2018, huyện Lộc Hà có 24/25 tiêu chí kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Về xây dựng nông thôn mới, kế hoạch ban đầu xây dựng 01 xã đạt chuẩn nhưng cả hệ thống chính trị và nhân dân đã nỗ lực, xây dựng được 03 xã đạt chuẩn trong năm 2018, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 08/11 xã, không còn xã dưới 12 tiêu chí. Toàn huyện làm mới 52km đường giao thông nông thôn, trên 35km kênh mương và rãnh thoát nước các loại…

Tại buổi lễ, sau khi đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018, đại diện lãnh đạo Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã phát động Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2019 với chủ đề: “Chủ động - sáng tạo - hiệu quả bền vững” và phong trào ngày thứ bảy nông thôn mới với quan điểm: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục, lâu dài; thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phải tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo thành phong trào thi đua rộng lớn. Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ, trách nhiệm của tất cả các cơ quan, cán bộ, đảng viên, người lao động, toàn thể nhân dân; xây dựng nông thôn mới xuất phát từ nhu cầu của người dân, vì lợi ích của nhân dân, vì vậy người dân phải là chủ thể xây dựng nông thôn mới, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và toàn thể người lao động có trách nhiệm thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Huyện Lộc Hà đề ra mục tiêu trong năm 2019: Đưa các xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đã về đích giữ vững các tiêu chí, có 01 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã cơ bản đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục duy trì thường xuyên và tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên và người dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang phải là người đi đầu thực hiện phong trào, lan tỏa những cách làm sáng tạo, hiệu quả, tích cực hưởng ứng phong trào ngày thứ bảy nông thôn mới.

Ngay sau Lễ phát động, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đã về từng thôn xóm của xã Thịnh Lộc để cùng với người dân địa phương tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây hàng rào, bồn hoa, dọn vườn tạp, trồng cây cảnh… tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa trong toàn huyện.

Lê Thị Trâm Anh, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Lộc Hà


    Ý kiến bạn đọc