Huyện Nghi Xuân đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
11:12 13/09/2018

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để rà soát, đánh giá kết quả đã đạt được, xác định những nội dung, khối lượng công việc cần tiếp tục để đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện họp đánh giá về xây dựng nông thôn mới

Trong 8 tháng đầu năm nay, Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Nghi Xuân tiếp tục được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ, hầu hết người dân đều đồng thuận, hăng hái tham gia. Cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc, chung sức, đồng lòng cùng người dân thực hiện các tiêu chí. Từ đầu năm 2018 đến này, toàn huyện đã xây dựng mới 18 mô hình sản xuất, thành lập 03 tổ hợp tác, 02 hợp tác xã và 05 doanh nghiệp; thu hút đầu tư 16 dự án với tổng mức đầu tư hơn 506 tỷ đồng. Các địa phương đã nhận trên 3.823 tấn xi măng theo cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh và huyện để triển khai làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương. Toàn huyện xây dựng mới 10 nhà văn hóa thôn, 02 nhà văn hóa xã, 13 công trình trường học và 01 chợ nông thôn; có thêm 40 vườn mẫu được công nhận đạt chuẩn. Các địa phương đã vận động tài trợ, đóng góp của con em xa quê được trên 12 tỷ đồng; người dân tham gia hiến đất, ngày công, tháo dỡ bờ tường bao... với kinh phí quy đổi thành tiền là 26,5 tỷ đồng. Huyện Nghi Xuân có 14 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã còn lại phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2018 (Xuân Hội, Xuân Trường, Cương Gián) đã cơ bản đạt từ 14 đến 16 tiêu chí. Đối chiếu với 09 tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Nghi Xuân đã đạt 05 tiêu chí và có 03 tiêu chí cơ bản đạt.

Nhân dân xã Xuân Hồng xây dựng rãnh thoát nước

Mặc dù vậy, trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Tiến độ xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu còn chậm; số lượng mô hình sản xuất hình thành mới còn ít, mô hình sản xuất có hiệu quả chậm được nhân rộng. Một số xã, thôn sau khi đã đạt chuẩn có dấu hiệu thỏa mãn, tinh thần phấn đấu giảm sút. Nguồn lực huy động cho xây dựng nông thôn mới gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ một số công trình trọng điểm... Nguyên nhân là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành ở một số thời điểm chưa quyết liệt. Vai trò của ban chỉ đạo, ban phát triển nông thôn mới ở một số thôn, xã chưa được phát huy đúng mức. Một số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu của một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa nêu cao tính tiên phong, gương mẫu. Một số tổ chức đoàn thể thiếu phương pháp vận động, thiếu cách làm sáng tạo trong việc hỗ trợ nhân dân xây dựng nông thôn mới... Để đạt được mục tiêu được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018, các cấp, các ngành xác định sẽ vào cuộc một cách quyết liệt, tổ chức phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới mạnh mẽ, rộng khắp, gắn với xây dựng đô thị văn minh. Các địa phương lên kế hoạch cụ thể cho từng công việc, tận dụng và tiết kiệm tối đa thời gian; phân công, theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với từng tổ chức, cá nhân. Tập trung đẩy mạnh xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, hoàn thành các công trình xây dựng trước mùa mưa. Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo bộ mặt nông thôn khang trang, sạch đẹp. Tập trung chỉ đạo phủ kín tối đa diện tích sản xuất vụ Đông, kiên quyết không để đất bỏ hoang. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án. Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính; giải quyết dứt điểm tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, tạo điểm nhấn ở các khu trung tâm của huyện và các xã, thị trấn.

Nguyễn Thanh Tịnh - Văn phòng Huyện ủy Nghi Xuân


    Ý kiến bạn đọc