Huyện Thạch Hà tập trung xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu
EmailPrintAa
17:00 27/03/2018

Thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới, trong đó có xây dựng các khu dân cư mẫu, vườn mẫu ở huyện Thạch Hà diễn ra sôi nổi, đạt được kết quả rõ nét nhờ sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Ban Giám khảo huyện chấm thi vườn mẫu

Những năm trước, phát triển kinh tế vườn đối với người dân Thạch Hà nhìn chung chỉ là hoạt động tự phát. Nhiều gia đình mặc dù có diện tích vườn rộng, có nhân lực nhưng chưa khai thác được. Một số hộ dân cải tạo vườn để phát triển kinh tế nhưng thiếu định hướng, quy hoạch nên thu nhập bấp bênh.

Để khắc phục thực trạng này, cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích người xây dựng vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp như: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và cách thức xây dựng vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Rà soát, tạo điều kiện, khuyến khích các gia đình, khu dân cư có đủ điều kiện đăng ký xây dựng vườn mẫu, khu dân cư nông thơn mới kiểu mẫu. Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn theo chuyên đề cho cán bộ, nhân dân các thôn để triển khai một cách hiệu quả. Tổ chức các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tại các đơn vị tiêu biểu trong và ngoài tỉnh. Có chính sách hỗ trợ về vốn, kỹ thuật và lực lượng tham gia ở các tiêu chí khó đối với các hộ, thôn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có cách làm hay, hiệu quả trong phong trào…

Đến nay, toàn huyện có 20 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, gần 300 vườn mẫu đạt chuẩn. Nhiều vườn cho thu nhập cao, giải quyết nhiều việc làm và tạo điểm nhấn cảnh quan cho các vùng quê. Ở các khu dân cư mẫu, kết cấu hạ tầng được đầu tư, kiện toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Ý thức xây dựng cộng đồng văn hóa, đoàn kết và bảo vệ môi trường, an ninh trật tự làm nên nét đẹp trên mỗi làng quê.

Huyện Thạch Hà đã tổ chức Cuộc thi Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Ở cấp xã, có 100 khu dân cư, 371 vườn tham gia cuộc thi. Cuộc thi cấp huyện có 15 khu dân cư, 30 vườn tham gia. Trong đó, nhiều vườn, khu dân cư có sự đầu tư bài bản, công phu từ cách bài trí không gian, tổ chức sản xuất cho đến tạo cảnh quan xanh sạch, thoáng đãng, ấn tượng. Kết quả, Ban Tổ chức trao giải cho 10 khu dân cư, 24 vườn đạt giải cấp huyện và lựa chọn các vườn mẫu, khu dân cư xuất sắc nhất để tham dự cuộc thi cấp tỉnh.

Một khu dân cư mẫu

Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, toàn huyện có 47 thôn đăng ký xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó, một số xã có 03 thôn đăng ký; các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm nay đăng ký xây dựng 02 khu dân cư mẫu/xã; các xã đã đạt chuẩn đăng ký xây dựng thêm ít nhất 01 khu dân cư mẫu và 05 vườn mẫu đạt chuẩn/xã.

Ngay từ những ngày đầu năm, các thôn đã chủ động rà soát các tiêu chí, lập kế hoạch triển khai xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu. Ban Chỉ đạo Nông thôn mới huyện tăng cường chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là đôn đốc cải tạo vườn để tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân và làm hàng rào xanh; tuyên truyền, vận động giữ gìn vệ sinh môi trường.

Những khu dân cư sạch đẹp, khang trang và sự đổi thay tích cực trong đời sống người dân cho thấy những lợi ích thiết thực và hiệu quả của phong trào xây dựng vườn mẫu, khu dân cư mẫu, góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Bùi Thị Thúy Hằng - Đài Truyền thanh - Truyền hình Thạch Hà


    Ý kiến bạn đọc