Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại huyện Thạch Hà
EmailPrintAa
15:45 13/12/2017

Vừa qua, Đoàn kiểm tra của tỉnh đã tiến hành thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại 05 xã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2017 của huyện Thạch Hà là Thạch Thanh, Việt Xuyên, Thạch Vĩnh, Thạch Hương và Thạch Thắng.

Đoàn kiểm tra vườn cây thuốc nam tại Trạm Y tế xã Thạch Hương

Tại các địa phương, Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện 20 tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực địa các khu dân cư, nhà văn hóa thôn, nhà ở, vườn mẫu, các mô hình sản xuất, các tuyến giao thông… Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận sự chuyển biến mạnh mẽ, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Với sự tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, các địa phương phát huy các nguồn lực, huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí. Các công trình trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, đường giao thông, công trình thủy lợi nội đồng, đường điện thắp sáng, nhiều khu dân cư, nhà ở, vườn… được đầu tư xây dựng, chỉnh trang, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt. Ý thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường được nâng lên. Nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, nhất là kinh tế vườn hộ đã phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân…

Đoàn thẩm định vườn hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Đậu, thôn Trung Thành, xã Thạch Hương

Kết quả kiểm tra, có 4/5 xã đạt 20/20 tiêu chí nông thôn mới, riêng xã Thạch Hương mới đạt 19/20 tiêu chí, còn lại tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cần tập trung hoàn thiện một số nội dung trong tháng 12/2017.

Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện và các địa phương tiếp tục duy trì, đẩy mạnh phong trào, giữ vững các tiêu chí đã đạt, hoàn thiện các nội dung mà Đoàn đã chỉ ra, đồng thời xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Phan Thị Hương - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà


    Ý kiến bạn đọc