Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của xã Cẩm Thạch
EmailPrintAa
14:53 05/11/2018

Cẩm Thạch là xã nằm ở phía Tây Bắc của huyện Cẩm Xuyên, có 06 thôn với 1.512 hộ, 6.954 nhân khẩu trong đó 1/3 đồng bào theo đạo Thiên chúa. Xây dựng nông thôn mới trong điều kiện khó khăn, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của người dân, vừa qua xã đã hoàn thành tất cả các tiêu chí nông thôn mới.

Một tuyến đ ường liên thôn ở xã Cẩm Thạch

Để đạt được kết quả đó, năm 2017, Đảng ủy xã đã ban hành nhiều văn bản, trong đó có nghị quyết chuyên đề và quyết định về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã được kiện toàn; phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, từng tiêu chí; giao chỉ tiêu khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu cho các thôn xóm; phân công các tổ công tác bám sát từng hộ dân để hướng dẫn triển khai thực hiện. Hàng tuần tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời triển khai nhiệm vụ tuần tiếp theo.

Đảng ủy chỉ đạo các đoàn thể tổ chức 17 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho cán bộ và nhân dân; tăng cường chỉ đạo, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chăn nuôi theo hướng liên kết, xây dựng các mô hình trang trại, gia trại, thành lập các mô hình kinh tế tập thể. Hiện tại, xã có 04 mô hình kinh tế vườn, chăn nuôi quy mô nông hộ hoạt động tốt, trong đó có 01 mô hình liên kết với Công ty MITRACO cho thu nhập khoảng 04 tỷ đồng/năm; có 05 doanh nghiệp, 06 hợp tác xã và 19 tổ hợp tác đang hoạt động có hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 30,7 triệu đồng/người. Năm 2017, toàn xã đã huy động được 13,544 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp tiền mặt hơn 3,128 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2018 huy động được 4,495 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp tiền mặt 0,67 tỷ đồng và đóng góp ngày công lao động quy ra tiền 0,96 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.

Trường Mầ m non xã Cẩm Thạch được xây dựng khang trang

Để hoàn thành các tiêu chí, trong đó có tiêu chí khó như tiêu chí môi trường, xã đã xây dựng hệ thống mương tiêu thoát nước trong khu dân cư, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang. Các thôn tổ chức xây bồn hoa, trồng hàng rào xanh; vận động, hỗ trợ nhân dân cải tạo vườn, chỉnh trang hàng rào, xây các công trình phụ đảm bảo vệ sinh. Các tổ chức đoàn thể đảm nhận từng phần việc cụ thể, như: Hội Nông dân vận động, giúp đỡ nhân dân cải tạo vườn tạp; Hội Phụ nữ tuyên truyền vận động hội viên thực hiện phong trào 5 không 3 sạch; Hội Cựu chiến binh vận động, giúp đỡ hội viên chỉnh trang hàng rào; Đoàn thanh niên vận động, giúp đỡ nhân dân trồng hàng rào xanh. Cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng dân quân, công an viên tập trung về các khu dân cư tham gia lao động cùng với nhân dân. Khó khăn nhất là vận động nhân dân lắp đặt hệ thống nước sạch đạt chuẩn, vì từ trước đến nay các hộ có thói quen sử dụng nước giếng đào hoặc nước giếng khoan. Nhờ tuyên truyền vận động tốt, đến nay 100% số hộ đã sử dụng nước hợp vệ sinh, 971/1.512 hộ sử dụng nước sạch, đạt 64,2%.

Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của xã Cẩm Thạch là đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, để người dân ý thức được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, từ đó tham gia một cách tích cực và tự giác. Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần phải tập trung, cụ thể, quyết liệt và sâu sát; xây dựng kế hoạch chi tiết, có lộ trình thực hiện từng ngày, từng tuần; phân công cán bộ phải đi đôi với kiểm tra, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ; dân chủ, công khai trong huy động, phân bổ, sử dụng, giải ngân và thanh quyết toán các nguồn vốn; đưa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào đánh giá, xếp loại cán bộ, các tổ chức đoàn thể. Đồng thời thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, huyện và sự chỉ đạo trực tiếp của Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Dương Trí Thức - Hội Nông dân tỉnh


    Ý kiến bạn đọc