Mặt trận Tổ quốc huyện Nghi Xuân tham gia xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
09:09 21/06/2019

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nghi Xuân đã phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia xây dựng nông thôn, góp phần đưa Nghi Xuân trở thành huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân xã Xuân Trường làm đường giao thông

Hưởng ứng phong trào “Toàn huyện chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nghi Xuân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hiến trên 75 nghìn m 2 đất; tự nguyện tháo dỡ gần 20 nghìn m 2 tường rào, đóng góp hơn 77 nghìn ngày công tương ứng 91,1 tỷ đồng. Thực tiễn xây dựng nông thôn mới khẳng định: Địa phương, đơn vị nào phát huy tốt vai trò tập hợp, vận động quần chúng thì địa phương đó tạo được phong trào thi đua sôi nổi, tích cực và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Điển hình là các xã Xuân Trường, Xuân Yên, Xuân Phổ, Xuân Viên, Xuân Hải, Xuân Liên, Cổ Đạm…

Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã cụ thể hóa chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc thành các kế hoạch hoạt động cụ thể của tổ chức mình, động viên đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Hội Liên hiệp Phụ nữ xây dựng 151 mô hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do phụ nữ làm chủ có hiệu quả kinh tế cao. Hội Nông dân chú trọng chuyển giao khoa học, kỹ thuật, dịch vụ, hỗ trợ dạy nghề cho nông dân; phối hợp cung ứng các loại phân bón; hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chuyển sang nuôi trồng các loại cây, con chủ lực, phát triển ngành nghề, liên kết, hợp tác sản xuất hàng hóa lớn và tiêu thụ sản phẩm. Đoàn thanh niên tổ chức nhiều hoạt động đồng hành với thanh niên lập nghiệp. Các tổ chức chính trị - xã hội Nghi Xuân đã huy động cho 16.720 lượt hội viên vay với tổng nguồn vốn 480 tỷ đồng để phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Mặt trận Tổ quốc huyện và Ủy ban nhân dân xã Xuân Giang bàn giao nhà ở hỗ trợ hộ nghèo

Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo và công tác cứu trợ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tiếp nhận sự ủng hộ, đóng góp nguồn lực từ xã hội. Tháng “Vì người nghèo” hàng năm được tổ chức bằng nhiều hình thức, được các tổ chức và cá nhân hưởng ứng. Trong 5 năm qua, đã huy động động được gần 2,7 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” huyện, qua đó hỗ trợ, giúp đỡ 116 hộ chính sách, hộ nghèo làm nhà ở; hỗ trợ 3.141 suất quà để thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền. Quỹ Cứu trợ huyện đã vận động được số tiền 2,3 tỷ đồng để hỗ trợ làm nhà ở, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng gắn với công trình phòng tránh lũ, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, rủi ro đột xuất và người dân bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, thiên tai, hỏa hoạn. Đời sống người dân ngày càng được nâng lên, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần. Đến nay, tất cả các thôn ở Nghi Xuân đã xây dựng quy ước, hương ước, được nhân dân nghiêm chỉnh thực hiện. Việc thực hiện nếp sống văn minh dần đi vào nền nếp, tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của người dân trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội.Từ những kết quả đạt được cho thấy, Mặt trận Tổ quốc huyện Nghi Xuân không chỉ góp phần vào quan trọng trong thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, mà còn là sợi dây gắn kết giữa ý Đảng, lòng dân, cùng nhau phát huy truyền thống đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đây là động lực để Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, cùng với cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Xuân


    Ý kiến bạn đọc