Một số kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Lộc Hà
EmailPrintAa
14:37 29/01/2019

Năm 2018, Phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Lộc Hà có sức lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ ở các xã đăng ký đạt chuẩn mà hầu khắp các địa phương trên địa bàn huyện.

Xã Hồng Lộc làm đường liên thôn

Tùy theo nguồn lực, điều kiện mà mỗi địa phương chọn cách thức tổ thức thực hiện phù hợp trên cơ sở khung kế hoạch, sự chỉ đạo, hướng dẫn của các phòng, ngành, đơn vị cấp tỉnh, huyện. Năm 2018, chỉ tiêu được tỉnh giao là 01 xã nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, đến cuối năm huyện đã có thêm 03 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 08 xã, chiếm  61% số xã, không còn xã dưới 13 tiêu chí. Có 03 thôn và 68 vườn đạt chuẩn kiểu mẫu; 13 doanh nghiệp, 05 hợp tác xã, 03 tổ hợp tác và 10 mô hình được thành lập mới; đã làm mới, nâng cấp được trên 100 km đường giao thông nông thôn các loại; hơn 26 km rãnh thoát nước; hơn 34 km kênh mương thủy lợi nội đồng; xây mới, nâng cấp 17 trường học; nâng cấp 04 nhà văn hóa xã, 07 khu thể thao xã, 17 nhà văn hóa thôn, 10 khu thể thao thôn, xây mới 01 trạm điện, vận động hỗ trợ xây dựng mới xóa 176 nhà ở cho hộ nghèo. Tổng các nguồn lực huy động đạt 216 tỷ đồng.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai. Đặc biệt, phong trào “Ngày thứ 7 xây dựng nông thôn mới” với sự tham gia của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang đã cùng với nhân dân hoàn thành nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực. Diện mạo của các làng quê có nhiều đổi thay, nhất là vệ sinh môi trường trong khu dân cư, chỉnh trang, cải tạo vườn tạp...

Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới

Dù vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng những kết quả đạt được sẽ là động lực để Đảng bộ và nhân dân Lộc Hà xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

Lê Thị Trâm Anh (Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Lộc Hà)


    Ý kiến bạn đọc