Một số kết quả nổi bật về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tháng 6/2016
EmailPrintAa
15:32 25/06/2018

Trong tháng 6, mặc dù là thời điểm thu hoạch vụ Xuân, triển khai sản xuất vụ Hè - Thu nhưng các địa phương trong tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, một số nội dung, tiêu chí có chuyển biến tích cực.

Xã Thạch Điền (huyện Thạch Hà) tổ chức ra quân xây dựng vườn mẫu (ảnh: Thúy Hằng)

Toàn tỉnh thành lập mới mới 80 mô hình sản xuất có hiệu quả (04 mô hình lớn, 10 mô hình vừa, 66 mô hình nhỏ), 10 tổ hợp tác, 05 hợp tác xã, 36 doanh nghiệp; làm được 55,41 km đường giao thông, 12,76 km rãnh thoát nước, 9,68 km kênh mương nội đồng; xây dựng mới 01 trạm biến áp, 26,6 km đường điện; xây dựng, nâng cấp 04 nhà văn hóa xã, 09 nhà văn hóa thôn, 19 cửa hàng kinh doanh tổng hợp, 04 siêu thị mini… Phong trào thể thao ở các khu dân cư tiếp tục được duy trì; đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh; công tác vệ sinh môi trường gắn với chỉnh trang, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu có chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, cơ bản ổn định.

Các huyện, thành phố, thị xã phát động tháng cao điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại 154/229 xã, một số huyện có khối lượng triển khai tương đối cao như Kỳ Anh, Cẩm Xuyên... Có thêm 72 thôn có phương án, dự toán xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được duyệt, lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 1.339/1.802 thôn có phương án, dự toán được duyệt; triển khai xây dựng thêm 750 vườn mẫu, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 9.202 vườn xây dựng vườn mẫu. Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 đều nỗ lực thực hiện các tiêu chí, trong đó một số xã có khối lượng hoàn thành khá lớn như: Cẩm Minh, Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên), Cương Gián (Nghi Xuân), Hương Trạch (Hương Khê)... Một số xã ngoài danh sách tỉnh chấp thuận nhưng được cấp huyện chỉ đạo thực hiện, cũng có nhiều chuyển biến tích cực như: Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên), Hồng Lộc (Lộc Hà), Hương Long (Hương Khê)… Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu tập trung hoàn thiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, tiêu biểu là Tượng Sơn (Thạch Hà), Tùng Ảnh (Đức Thọ), Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh)… Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã tổ chức 13 lớp đào tạo nghề chăn nuôi, sản xuất phân hữu cơ vi sinh, nấu ăn, xây dựng...; 18 lớp tập huấn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, kỹ thuật trồng cây ăn quả... Cấp huyện đã tổ chức 10 lớp đào tạo nghề cho 420 người về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, kỹ thuật lái xe, lái tàu...

Lãnh đạo huyện Thạch Hà khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong đợt thi đua xây dựng nông thôn mới đầu năm 2018 (ảnh: Thúy Hằng)

Thực hiện nhiệm vụ đỡ đầu các xã xây dựng nông thôn mới theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiều đơn vị đã có các hoạt động thiết thực như đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, chỉnh trang khu dân cư; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn, nhà ở cho hộ nghèo, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa... Tổng kinh phí huy động được trong tháng 6 là 8,416 tỷ đồng (cấp tỉnh 1,968 tỷ đồng, cấp huyện 6,448 tỷ đồng); lũy kế kinh phí đỡ đầu, tài trợ 6 tháng đầu năm là 28,58 tỷ đồng.

Tuy vậy, thực hiện xây dựng nông thôn mới trong tháng 6 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Nhiều xã không thành lập mới được mô hình, hình thức tổ chức sản xuất. Tiến độ làm kênh mương nội đồng, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng chậm, trong đó các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà chưa có khối lượng thực hiện kênh mương nội đồng, hai huyện Hương Khê, Đức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh không có khối lượng tăng thêm về rãnh thoát nước. Việc triển khai tháng cao điểm về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu ở một số địa phương chậm, khối lượng thực hiện chưa nhiều, kết quả chưa rõ nét.

Trong tháng 7 và những tháng còn lại của năm 2018, để hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra, các địa phương, đơn vị trong tỉnh cần tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè - Thu, tiếp tục thành lập, nhân rộng các mô hình, hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả; tổ chức tổng kết, đúc rút kinh nghiệm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo nhóm xã, trong đó ưu tiên nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018 và xã dưới 11 tiêu chí. Các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn, tranh thủ tối đa thời gian trước mùa mưa bão; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới năm 2018. Các sở, ngành liên quan soát xét, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện các tiêu chí do ngành mình phụ trách; phân công cán bộ bám sát địa bàn, nhất là các xã dưới 11 tiêu chí, xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm, xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đặng Ngọc Bảo - Văn phòng Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc