Phụ nữ Hương Khê chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
EmailPrintAa
14:30 26/02/2019

Trong những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở huyện Hương Khê đạt được những kết quả đáng nghi nhận. Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, trong đó có sự chung tay góp sức của những người phụ nữ.

Xây dựng cánh đồng mẫu tại xã Hòa Hải

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hương Khê hiện có trên 22.000 hội viên, sinh hoạt tại 22 cơ sở Hội và 01 đơn vị trực thuộc. Xác định tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là nhiệm vụ quan trọng, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã gắn việc tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh với các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo các cấp hội đăng ký thực hiện các nội dung cụ thể như: Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng mô hình phát triển kinh tế, giúp đỡ hộ nghèo; tham gia xây dựng thôn, xóm, tổ dân phố xanh - sạch - đẹp - an toàn, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở… Tổ chức cho cán bộ cơ sở đi tham quan thực tế một số khu dân cư kiểu mẫu trong huyện, trong tỉnh; soạn thảo tài liệu sinh hoạt chi hội và phát trên loa truyền thanh của xã và thôn, xóm.

Mô hình sản xuất bún tại xã Gia Phố

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tập trung cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới bằng phong trào thi đua “Phụ nữ Hương Khê tích cực xây dựng nhà sạch, vườn đẹp” gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; triển khai Cuộc vận động cho 100% cơ sở Hội; cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí “5 không, 3 sạch”, hàng tháng, hàng quý tổ chức đánh giá kết quả thực hiện. Thông qua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, nhìn chung, chị em phụ nữ đã thay đổi cách nghĩ, cách làm từ trong sinh hoạt gia đình đến cách nuôi dạy con cái. Các gia đình quan tâm đến việc giữ gìn vệ sinh nhà ở, thôn, xóm; xử lý chất thải trong chăn nuôi...Xác định việc phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, Hội vận động chị em hội viên nỗ lực vượt khó, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Tính đến nay, các cấp Hội đang quản lý hơn 370 tỷ nguồn vốn vay giúp trên 12.000 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Trong 03 năm qua (2016 - 2018), các cấp hội đã vận động xây dựng 38 nhà mái ấm trị giá 1.224 ttriệu đồng; phối hợp vận động, hỗ trợ thành lập 08 hợp tác xã, 85 tổ hợp tác, 1.545 mô hình có doanh thu từ 50 triệu trở lên, mở 60 lớp tập huấn, đào tạo nghề cho trên 6.700 học viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số tổ chức hội, hội viên vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, chưa phát huy hết vai trò chủ thể của mình, nhất là trong tham gia chỉnh trang vườn hộ, di dời công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, bảo vệ môi trường. Chất lượng, nội dung sinh hoạt của một số chi hội chưa phong phú, chậm triển khai thực hiện các phong trào thi đua...

Thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hương Khê tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua của Hội; huy động các nguồn lực, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tiếp tục đổi mới cách thức chỉ đạo, hướng dẫn theo hướng rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phạm Thị Sâm - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê


    Ý kiến bạn đọc