Thạch Hà đạt kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
13:45 23/01/2019

Năm 2018, huyện Thạch Hà đạt kết quả nổi bật trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương để lại nhiều bài học kinh nghiệm.

Thôn Đồng Xuân, xã Thạch Xuân

Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhiều xã xuất phát điểm thấp, cần nguồn lực lớn để thực hiện. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo Nông thôn mới, sự điều hành sát sao, cụ thể của Ủy ban nhân dân huyện; sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là vai trò chủ thể của người dân được phát huy nên kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Thạch Hà tiếp tục đạt được kết quả cao. Thạch Hà là địa phương có số lượng xã đạt chuẩn nhiều nhất toàn tỉnh với 08 xã đạt chuẩn, nâng số xã đạt chuẩn lên 22 xã, chiếm 73,33% tổng số xã toàn huyện, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra trước 02 năm.

Trong năm 2018, toàn huyện đã phát động 03 đợt thi đua cao điểm, 45 đợt ra quân, huy động gần 480.000 lượt người tham gia. Huyện đã ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích các xã điểm, xã kiểu mẫu đăng ký đạt chuẩn trong năm 2018; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng mới 67 mô hình có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên; thành lập mới 11 tổ hợp tác, 03 hợp tác xã, 12 doanh nghiệp; cải tạo 6.449 vườn tạp, trồng mới 22.318 cây bóng mát, xây dựng mới 127,692 km bồn trồng cây hàng rào xanh, phá dỡ 32.953 m tường rào xây, vận động nhân dân hiến 59.995 m 2 đất, trồng mới 236,923 km cây hàng rào xanh; xây dựng 17 khu dân cư mẫu, 158 vườn mẫu đạt chuẩn (đến nay, toàn huyện có 38 khu dân cư mẫu và 387 vườn mẫu đạt chuẩn); làm mới, nâng cấp 164,7 km đường giao thông và 19,85 km kênh mương nội đồng, 115,84 km rãnh thoát nước qua khu dân cư; phát quang 316,3 km hành lang lưới điện; làm mới 139,73 km đường điện...

Để đạt được những kết quả trên, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Thạch Hà đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền; phân công nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân. Tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với nhân dân nhằm giải quyết dứt điểm những tồn đọng, vướng mắc, trả lời, xử lý những kiến nghị, phản ánh của nhân dân ngay tại cơ sở, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền. Huyện sớm ban hành Khung kế hoạch đạt chuẩn và chính sách hỗ trợ kịp thời; tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết, mạnh dạn ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ cao, tạo đồng nhất về giống, công nghệ sản xuất, sản phẩm, khai thác hiệu quả lợi thế vùng miền. Đồng thời tập trung chỉ đạo các địa phương cải tạo vườn tạp, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu và ưu tiên phát triển kinh tế vườn; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ cơ sở, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu...

Người dân xã Thạch Trị mở rộng lề đường

Nhiều xã đã nỗ lực vượt khó, điển hình là xã Nam Hương, với địa bàn rộng, dân cư ít, kết cấu hạ tầng còn thiếu nhiều nhưng giữa năm được bổ sung vào danh sách xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã đã ồng thuận, chung sức, phát huy được tiềm năng đất lâm nghiệp để phát triển kinh tế rừng, kinh tế vườn đồi, tạo nên nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, trở thành điểm đến tham quan, học tập kinh nghiệm của nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh.

Năm 2019, Thạch Hà đăng ký 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 01 xã (xã Tượng Sơn) đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, các địa phương đã chủ động xây dựng khung kế hoạch, ra quân thực hiện các tiêu chí với không khí sôi nổi và quyết tâm cao.

Bùi Thị Thúy Hằng - Đài Truyền thanh - Truyền hình Thạch Hà


    Ý kiến bạn đọc