Thị xã Kỳ Anh nỗ lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
EmailPrintAa
17:01 23/02/2018

Năm 2017, thị xã Kỳ Anh gặp nhiều khó khăn do phải tiếp tục khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển; thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt là bão số 10 gây thiệt hại rất lớn đến kết cấu hạ tầng, nhà cửa và tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến sản xuất... Mặc dù vậy, cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó đạt được kết quả tích cực về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Một khu dân cư ở xã Kỳ Hoa

Trong năm 2017, cấp ủy, chính quyền thị xã Kỳ Anh tập trung chỉ đạo huy động các nguồn lực để đưa xã Kỳ Hoa đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với xã Kỳ Hưng đã đạt chuẩn, đến nay, các xã còn lại đã đạt 10 tiêu chí trở lên. Các trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa từng bước được đầu tư nâng cấp, tạo nên diện mạo mới của các vùng quê.

Bên cạnh đó, Thị xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí lên đô thị loại III, nhất là xây dựng các tuyến phố văn minh, các hoạt động sản xuất, kinh doanh dọc các tuyến phố dần đi vào nền nếp. Các phường lát gạch gần 12.000m 2 vỉa hè, xây dựng hàng trăm bồn cây cảnh, gần 300 biển, bảng tuyên truyền, lắp hệ thống đèn chiếu sáng đô thị, bổ sung hàng trăm thùng rác. Vấn đề vệ sinh môi trường được quan tâm, trồng thêm cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Tuy vậy, quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở thị xã Kỳ Anh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới một số xã thiếu quyết liệt, chỉ đạo phát triển sản xuất hiệu quả chưa cao, số mô hình liên kết với doanh nghiệp còn ít, một số mô hình mang tính tự phát, thiếu bền vững. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư, đất đai, tài nguyên và môi trường một số nội dung còn bất cập. Nguồn vốn đầu tư chưa đáp ứng được nhu cầu để xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội…

Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, thị xã Kỳ Anh đề ra mục tiêu có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng thêm 10 tuyến đường đạt tiêu chí tuyến phố văn minh, tiếp tục thực hiện các tiêu chí đô thị loại loại III. Các giải chủ yếu là: Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan, tăng cường thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Duy trì, kiện toàn các đoàn công tác, thường xuyên sâu sát, nắm tình hình, hỗ trợ các địa phương cơ sở thực hiện và củng cố các tiêu chí nông thôn mới, trọng tâm là phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tiếp tục khắc phục hậu quả sự số môi trường biển và bão số 10-2017.

Hồ Minh Hằng, Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Kỳ Anh


    Ý kiến bạn đọc