Thị xã Kỳ Anh nỗ lực xây dựng xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
EmailPrintAa
15:57 27/01/2021

Chiều ngày 25/01/2021, thị xã Kỳ Anh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Lãnh đạo các xã, phường ký cam kết các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2021

Năm 2020, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn nhưng cả hệ thống chính trị và Nhân dân thị xã Kỳ Anh đã đạt được một số kết quả tích cực. Xã Kỳ Nam là xã cuối cùng đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn là 5/5 xã. Trong năm, toàn Thị xã huy động các nguồn lực đạt 61,05 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong đó Nhân dân đóng góp gần 2,7 tỷ đồng và hơn 20.000 ngày công. Thành lập mới 45 mô hình kinh tế; làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế hỗ trợ xi măng đạt 15,524 km và 6,47 km rãnh thoát nước, xây dựng 20 vườn mẫu đạt chuẩn, 09 khu dân cư kiểu mẫu đạt 10/10 tiêu chí, 08/11 tuyến đường đạt chuẩn văn minh đô thị; phường Kỳ Long đạt 24/24 tiêu chí đô thị văn minh; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,77% (cuối năm 2019) xuống còn 4,64%. Có thêm 06 sản phẩm được tỉnh công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, 01 sản phẩm được công nhận đạt 4 sao, nâng tổng số sản phẩm 3 - 4 sao lên 11 sản phẩm.

Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2020

Tuy vậy, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh vẫn còn một số hạn chế trong huy động nguồn lực. Việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị ở các phường, tổ dân phố không đồng đều. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở một số xã, phường xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu hoạt động của Nhân dân, nhưng không được đầu tư xây dựng, nâng cấp do nằm trong diện quy hoạch, di dời hoặc thiếu quỹ đất, thiếu kinh phí...

Năm 2021, thị xã Kỳ Anh đặt mục tiêu phấn đấu đưa xã Kỳ Ninh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có thêm 33 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 10 vườn mẫu đạt chuẩn, xây dựng 12 tuyến đường văn minh đô thị, 01 phường đạt chuẩn đô thị văn minh, giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 4%, xây dựng thêm 1 - 2 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao và 04 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao. Tiếp tục thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021 và các đề án xản xuất, tranh thủ tối đa chính sách của tỉnh và Thị xã để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh” từ nguồn vốn WB để kịp thời tiến hành các thủ tục đầu tư xây dựng. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Vận động Nhân dân tích cực tham gia đóng góp bằng nhiều hình thức như hiến đất, hiến cây mở rộng đường, góp công, góp của, hiện vật... xây dựng nông thôn mới và đô thi văn minh. Nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường; tập trung xử lý rác thải, nước thải, chất thải rắn và xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp ở các khu vực công cộng, các hộ gia đình.

Trần Mạnh Hải (Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Kỳ Anh)


    Ý kiến bạn đọc