Tiếp tục đề ra các chính sách hỗ trợ, khuyến khích nông dân có bước phát triển mới
EmailPrintAa
06:55 26/11/2022

Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 213 điểm cầu, đến cấp xã với sự tham dự của 8.875 đại biểu.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu tỉnh

Tại Hội nghị, đại diện cán bộ, hội viên nông dân, giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp... đã đặt 19 câu hỏi và được Thường trực Tỉnh ủy, đại diện các sở, ngành đã trả lời, làm rõ các nội dung, chủ yếu là: Thực trạng sản xuất và tiêu thụ cam, bưởi; giá giống lúa tại địa bàn tỉnh; cơ chế chính sách hỗ trợ người dân có gia súc tiêu hủy do dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò và dịch tả lợn châu Phi năm 2021; hoạt động xúc tiến tiêu thụ sản phẩm của nông dân; giải pháp để nâng tầm sản phẩm nhung hươu Hương Sơn trở thành thương hiệu nhận diện của tỉnh Hà Tĩnh; quản lý vùng trồng để bảo vệ thương hiệu bưởi Phúc Trạch; phát huy hiệu quả của các hợp tác xã; việc sửa đổi thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác tại những đơn vị sáp nhập cấp xã; cơ chế chính sách hỗ trợ để phá bỏ bờ thửa, san phẳng mặt ruộng và đầu tư nâng cấp mở rộng hạ tầng phục vụ sản xuất các vùng tập trung, tích tụ ruộng đất; xử lý rác thải vùng nông thôn; tạo việc làm cho người lao động; xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập cơ sở hành chính cấp xã; hỗ trợ nông dân thực hiện chuyển đổi số…

Đồng chí Hoàng Trung Dũng phát biểu

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nêu rõ, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta hết sức coi trọng vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp Hà Tĩnh tăng trưởng khá cao, năm 2021 đạt 3,78%, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng, chiếm trên 53% (toàn quốc chỉ đạt 28%), nhóm các sản phẩm chủ lực tăng khá. Toàn tỉnh có 250 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đạt trên 96 triệu đồng/ha. Hà Tĩnh được Chính phủ chọn thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025… Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Nông dân tỉnh thời gian qua; đề nghị các cấp Hội, cán bộ, hội viên nông dân tỉnh tập trung xây dựng người nông dân Hà Tĩnh tự tin, tự chủ, chuyên nghiệp, là chủ thể sáng tạo xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nền nông nghiệp Hà Tĩnh có những bước đột phá, phát triển bền vững, trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các vùng miền. Sản xuất nông nghiệp phải được cơ giới hóa, chuyên môn hóa trong các khâu sản xuất, chủ yếu phục vụ mục đích thương mại. Phát triển nền nông nghiệp phải dựa trên hệ sinh thái tự nhiên, tái tạo và giữ gìn hệ sinh thái; sử dụng, quản lý bền vững nguồn tài nguyên; đảm bảo giữ gìn môi trường sống không bị hủy diệt vì ô nhiễm. Sản phẩm nông nghiệp làm ra phải đảm bảo sạch, an toàn, phải vì lợi ích của người tiêu dùng, vì lợi ích xã hội, không vì lợi nhuận trước mắt. Tổ chức hội phải làm tốt vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới… Tập trung cao công tác chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tạo môi trường thuận lợi, tiếp tục đề ra cơ chế, chính sách phù hợp; chú trọng quản lý giá cả vật tư nông nghiệp, các yếu tố đầu vào, hỗ trợ đầu ra. Các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải đổi mới tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, lấy doanh nghiệp nông nghiệp làm vai trò “bà đỡ”; tiếp tục đề ra các chính sách cụ thể, dài hạn, khơi nguồn sáng tạo, hấp dẫn để hỗ trợ, khuyến khích nông dân có bước phát triển mới. Cấp ủy và chính quyền các cấp chỉ đạo, kiện toàn củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhất là cơ sở hội; quan tâm bổ sung quỹ cho tổ chức hội; ban hành các chính sách khuyến khích nông dân phát triển sản xuất; quan tâm hỗ trợ nông dân yếu thế; hỗ trợ tư vấn, trợ giúp pháp lý cho nông dân phù hợp với từng đối tượng, giúp nông dân nắm chắc, hiểu đúng pháp luật và chấp hành pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy phát biểu

Thay mặt Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng sâu sắc, toàn diện của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đặc biệt là những nhiệm vụ đặt ra đối với tổ chức hội các cấp, để từ đó cụ thể hóa, triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tin tưởng giao nhiệm vụ, tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội; đồng thời tạo điều kiện cho tổ chức hội và cán bộ, hội viên nông dân hoạt động, nhất là ở cấp cơ sở hiện còn nhiều vấn đề khó khăn.

Dương Trí Thức (Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội Nông dân tỉnh)


    Ý kiến bạn đọc