Xã Đức Dũng xây dựng Nông thôn mới
EmailPrintAa
07:44 17/04/2018

Đức Dũng là một trong những xã được Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ chọn chỉ đạo phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2018. Là xã thuần nông, còn nhiều khó khăn song cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đã đồng lòng, chung sức đạt được những kết quả tích cực trong xây dựng Nông thôn mới.

Nhân dân trồng cây xanh trong khuôn viên nhà văn hóa thôn

Tính đến hết năm 2017, xã Đức Dũng đã đạt 13 tiêu chí nông thôn mới, trong các tiêu chí chưa đạt có một số tiêu chí khó, đòi hỏi nhiều nguồn lực, như: Giao thông, thủy lợi, văn hóa, môi trường… Do vậy, từ đầu năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới theo dõi, phụ trách thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.

Công tác tuyên truyền được thực hiện qua hệ thống truyền thanh, các hội nghị tại xã, thôn, xóm, các pa-nô, khẩu hiệu, tạo khí thế sôi nổi trong nhân dân. Quy chế dân chủ được phát huy, người dân được phổ biến, tham gia bàn bạc, thảo luận các chủ trương, nội dung công việc, nhờ vậy, quá trình triển khai thực hiện ở Đức Dũng nhận được sự ủng hộ tích cực của nhân dân.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã kiện toàn cấp ủy các chi bộ, 5/5 cán bộ chủ chốt của xã được bầu làm Bí thư chi bộ. Đây là điểm nổi bật của xã Đức Dũng khi Bí thư chi bộ là cán bộ chủ chốt các đoàn thể cấp xã, vừa là người tham mưu đề ra các chủ trương vừa trực tiếp lãnh đạo thực hiện; kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị đề xuất của nhân dân để có sự điều chỉnh hợp lý.

Hàng tuần, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung công việc, cùng với Tổ công tác của Huyện duy trì chế độ giao ban tại các thôn xóm để nắm tình hình. Do vậy, cán bộ sâu sát, bám nắm từng hộ gia đình, tổ dân cư để hướng dẫn, chỉ đạo.

Lãnh đạo Huyện và các phòng chức năng kiểm tra, hướng dẫn xã Đức Dũng xây dựng Nông thôn mới

Các đoàn thể vào cuộc, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân thực hiện các tiêu chí: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền vận động, hỗ trợ 08 hộ giải tỏa bờ rào, 10 hộ chỉnh trang vườn; phối hợp thôn Đại Tiến tuyên truyền, vận động xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đã thực hiện được 4/10 tiêu chí. Hội Cựu chiến binh xã tổ chức phát quang 700m các tuyến đường; vận động giải tỏa tường rào 31 hộ, xây dựng bồn hoa cây cảnh tại các thôn xóm. Hội Phụ nữ đã vận dộng xóa bỏ được 05 vườn tạp, giúp đỡ 08 hộ đạt tiêu chí “5 không 3 sạch”; vận động các chi hội trồng được 860 cây hoa các loại; thành lập được 04 mô hình kinh tế. Hội Nông dân thực hiện phong trào “Giúp nhau làm kinh tế gia đình”, đã vận động chỉnh trang 54 vườn hộ, vẽ sơ đồ hiện trạng 14 vườn mẫu. Đoàn Thanh niên tổ chức phát quang 1.500m đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trục xã, xóa bỏ 03 vườn tạp, xây dựng 01 vườn mẫu.

Phong trào xây dựng Nông thôn mới được triển khai rộng khắp, thu hút sự tham gia, đóng góp của nhân dân về ngày công và kinh phí. Người dân địa phương đã đóng góp 200.000 - 500.000đ/khẩu, ngoài ra còn huy động được sự ủng hộ của con em quê hương sinh sống, làm việc ở khắp mọi miền trên 100 triệu đồng. Hai nhà văn hóa thôn Trung Nam và Nội Trung được khởi công xây dựng. Thôn Ngoại Xuân làm được 100m 2 mái che, 72m 2 trần nhà văn hóa; xây dựng 24 bồn hoa, cây cảnh, phát quang 150m, giải tỏa 400m bờ rào. Thôn Nội Trung xây dựng 1.270m đường giao thông, bồi đắp 1.300m 3 đất tại nhà văn hóa, trồng mới 450 m hàng rào xanh. Thôn Trung Nam làm được 320m đường giao thông, huy động gần 300 ngày công san lấp mặt bằng nhà văn hóa thôn... Tổng cộng trong quý I/2018, toàn xã có 43 hộ hiến 1.563m 2 đất, dỡ bỏ 1.315m bờ rào để mở rộng, xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn đạt chuẩn; bồi đắp hơn 70.000m 3 đất tại khuôn viên nhà văn hóa, lề đường; xây dựng 1.590m đường giao thông.

Những kết quả nêu trên mới chỉ là bước đầu, quá trình hoàn thiện các tiêu chí sẽ còn khó khăn, nhưng tin rằng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị là động lực để xã Đức Dũng đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2018.

Phạm Thị Thanh - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Thọ


    Ý kiến bạn đọc