Xã Lưu Vĩnh Sơn phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020
EmailPrintAa
08:30 28/08/2020

Xã Lưu Vĩnh Sơn được sáp nhập từ 03 xã Thạch Lưu, Bắc Sơn, Thạch Vĩnh (huyện Thạch Hà). Sau khi sáp nhập xã, cấp ủy, chính quyền đã sớm ổn định tổ chức bộ máy, tập trung chỉ đạo huy động các nguồn lực nhằm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Đường về thôn Kim Sơn

Năm nay, xã Lưu Vĩnh Sơn đặt mục tiêu xây dựng thêm 05 khu dân cư kiểu mẫu (Thiên Thai, Tân Hương, Kim Sơn, Trung Nam và Tây Sơn), trong đó tập trung chỉnh trang vườn hộ, san đắp lề đường, xây dựng rãnh thoát nước, làm hàng rào xanh ở các khu dân cư. Đây là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi phải huy động nguồn lực lớn. Để kịp thời triển khai thực hiện, Hội đồng nhân dân xã đã sửa đổi, bổ sung, ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới năm 2020, trong đó xác định các lĩnh vực, công trình, mô hình, địa bàn, định mức được hỗ trợ. Theo đó, ngoài chính sách theo Nghị quyết số 123-NQ/HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, xã trích ngân sách hỗ trợ thêm 120 triệu đồng/km rãnh thoát  nước bằng bê tông, 150 triệu đồng/km kênh mương, từ 150.000 đồng - 200.000 đồng/m đối với tường rào phá dỡ, xây mới, 100 triệu/km đối với đường trục thôn, 70 triệu đồng/km đối với rãnh thoát nước trục thôn, hỗ trợ  phương tiện máy móc để giải tỏa hành lang giao thông, hỗ trợ 120 triệu đồng/thôn đối với các thôn đăng kí hoàn thành xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2020, hỗ trợ 50 triệu đồng đối với mô hình rau sạch hoặc cây dược liệu có quy mô 01 ha trở lên…

Cán bộ và Nhân dân xây tường rào cho một hộ dân ở thôn Thiên Thai

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền xã đã phát động phong trào thi đua trong toàn xã và tổ chức cho cán bộ, công chức trong toàn xã và các đoàn thể về thôn trực tiếp tham gia xây dựng nông thôn mới 2 ngày/tuần, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn công tác, cán bộ phụ trách các tiêu chí, thôn, tổ liên gia tổ chức thực hiện. Sự chỉ đạo quyết liệt, gắn bó, trách nhiệm của cán bộ xã và triển khai kịp thời các chính sách đã tạo niềm tin, khí thế cho phong trào, khơi dậy nội lực trong Nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, xã đã nhận 1.600 tấn xi măng do cấp trên hỗ trợ, làm mới 15 km đường giao thông, trong đó 12 km theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, 05 km đường dự án, 1,5 km kênh bê tông, 03 khu dân cư là Lộc Ân, Bắc Tiến Nhà Ngo, Yên Nghĩa đạt khu dân cư kiểu mẫu, các thôn còn lại đạt từ 60 - 70% các tiêu chí. Xã đã xây dựng được 01 mô hình cánh đồng mẫu lớn 27,9 ha, tạo điều kiện cho thuê đất xây dựng 5.000 m 2 nhà kính trồng dưa lưới, lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm cho 4,5 ha vườn, mô hình rau… Tổng nguồn của xã hỗ trợ xây dựng các công trình và mô hình trị giá trên 2 tỷ đồng.

Phát huy kết quả đạt được, cấp ủy, chính quyền xã Lưu Vĩnh Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, phát huy vai trò chủ thể của người dân, huy động các nguồn lực, tập trung chỉnh trang các khu dân cư, hoàn thiện hạ tầng giao thông và một số tiêu chí khác, quyết tâm đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020.

Phan Thị Hương (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà)


    Ý kiến bạn đọc