Xã Tùng Ảnh phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới kiễu mẫu
EmailPrintAa
07:48 17/07/2018

Là một trong những xã đầu tiên của huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2013. Hiện nay, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đang nỗ lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Châu Nội - khu dân cư kiểu mẫu

Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Tùng Ảnh xác định đây mới chỉ là bước đầu, do vậy không thể lơ là, tự bằng lòng với những kết quả đã đạt được. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã chỉ đạo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm rà soát, đánh giá nhằm củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là tiêu chí số 20 (khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu). Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo các thôn, xóm, các ngành, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch và các giải pháp tổ chức thực hiện. Căn cứ các phần việc, các chi bộ và nhân dân từng thôn tiến hành bàn bạc công khai, dân chủ và thống nhất cách thức triển khai thực hiện.

Toàn xã tập trung hoàn thành 6/6 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, chú trọng các tiêu chí cần nhiều nguồn lực là hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu hạ tầng. Các thôn, xóm huy động nguồn lực hoàn thành 10 tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu, chú trọng cảnh quan, vệ sinh môi trường, hệ thống thoát nước thải khu dân cư, bồn hoa cây cảnh, chỉnh trang nhà ở, quy hoạch, chỉnh trang vườn hộ gắn với nâng cao thu nhập; xây dựng mỗi thôn, xóm có 1 - 2 điểm nhấn về cảnh quan, là điểm đến của các đoàn khách tham quan.

Với sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân, xã Tùng Ảnh đã đạt được kết quả tích cực. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, đã huy động được 9,68 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 1,98 tỷ đồng, nguồn con em xa quê 01 tỷ đồng, nguồn hỗ trợ khác 6,7 tỷ đồng; mở rộng được 2,7 km đường bê tông, lắp đặt 97 biển báo giao thông, làm mới 3,4 km mương thoát nước thải khu dân cư, xây dựng mới 6,5 km bồn hoa cây cảnh, chỉnh trang 12/12 nhà văn hóa thôn và bổ sung các thiết chế văn hóa. Tham gia cuộc thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu toàn tỉnh, xã Tùng Ảnh đã giành 01 giải A và 01 giải B khu dân cư kiểu mẫu, 02 giải B và 03 giải C vườn mẫu.

Khen thưởng các thôn đạt giải cao trong cuộc thi Khu dân cư kiểu mẫu

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã vẫn còn một số khó khăn, hạn chế:  Khối lượng công việc nhiều, cần phải huy động nguồn lực lớn nhưng tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm của một số cán bộ và nhân dân chưa cao; có biểu hiện thỏa mãn với những kết quả đạt được, chậm đổi mới nếp nghĩ, cách làm...

Để phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2018, cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Tùng Ảnh xác định một số giải pháp trọng tâm: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, người đứng đầu phát huy vai trò, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, niềm vinh dự, tự hào gắn với trách nhiệm, ý thức cộng đồng của mỗi người dân, hộ gia đình, đoàn thể và cả hệ thống chính trị, quyết tâm chung sức phấn đấu hoàn thành từng phần việc, từng mục tiêu. Tăng cường công tác lãnh đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện ở các tổ chức đoàn thể, các thôn xóm. Thành lập các tổ công tác, ưu tiên dành thời gian xuống thôn, xóm, từng hộ gia đình để định hướng, vận động những nội dung cần tập trung, nhất là chỉnh trang nhà ở, vườn hộ, cảnh quan, vệ sinh môi trường; giám sát các khoản do nhân dân tự nguyện đóng góp. Tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên và sự ủng hộ của con em xa quê và nhân dân để huy động nguồn lực, hoàn thành các tiêu chí một cách bền vững.

Với cách làm quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, Tùng Ảnh quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiễu mẫu vào cuối năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm tái hợp nhất xã (18/11/1978 - 18/11/2018), góp phần xây dựng Đức Thọ đạt huyện nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

Mai Thị Ngọc Hà - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Thọ


    Ý kiến bạn đọc