Xây dựng nông thôn mới ở xã Cẩm Minh
EmailPrintAa
16:52 19/11/2018

Là địa phương miền núi, gặp nhiều khó khăn nhưng xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên) đã nỗ lực hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Một tuyến đường ở xã Cẩm Minh

Nằm ở phía Nam huyện Cẩm Xuyên, xã Cẩm Minh có 1.232 hộ dân với 5.299 nhân khẩu, chủ yếu sản xuất nông, lâm nghiệp, điều kiện kinh tế có nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã họp thống nhất các giải pháp xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng truyên truyền, vận động để nhân dân vào cuộc qua hành động cụ thể và việc nêu gương. Đảng ủy chỉ đạo cán bộ, đảng viên và gia đình phải gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào; các ngày nghỉ cuối tuần, tất cả cán bộ công chức, chuyên trách, bán chuyên trách cấp xã trực tiếp tham gia lao động với người dân.

Trong các tiêu chí thì tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu (tiêu chí 20) là một trong những tiêu chí khó nhất. Đảng ủy phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực phụ trách tiêu chí này, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các thôn; chỉ đạo 05 thôn (các thôn 1,2, 5,6,7) xây dựng khu dân cư nông thôn mới đạt 100% tiêu chí, các thôn còn lại đạt 70% trở lên, trong đó thôn 2 đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; chỉ đạo xây dựng 15 vườn mẫu. Các tổ chức đoàn thể huy động hội viên, đoàn viên tham gia lao động xây dựng 10 vườn mẫu; vận động gia đình hội viên sắp xếp lại nhà ở, cải tạo vườn tạp, xây dựng hàng rào xanh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, lắp điện chiếu sáng trên các trục đường thôn. Chính quyền thuê máy hỗ trợ cải tạo, chỉnh trang vườn cho 350 hộ, hỗ trợ 100% vật liệu xây rãnh thoát nước tại các khu dân cư với số tiến hàng trăm triệu đồng. Năm 2018, ngân sách xã hỗ trợ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu mỗi thôn 15 triệu đồng. Kết quả toàn xã có 1.002 hộ cải tạo chỉnh trang vườn, tham gia xử lý môi trường, vệ sinh công trình chăn nuôi; xây dựng 15 vườn mẫu đạt chuẩn; 639/694 hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp lý; xây dựng 5.551m hàng rào xanh, 280 hố rác; 9/9 thôn lắp đặt đường điện chiếu sáng. Năm 2018, tổng kinh phí thực hiện tiêu chí này là 1,32 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp tiền mặt 570 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Từ năm 2011 đến nay đã mở 07 lớp, đào tạo các nghề cho 167 người; tổ chức 32 lớp tập huấn cho 2.918 lượt người. Vận động, hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình sản xuất, chăn nuôi. Đến nay, xã có 06 mô hình lớn, 06 mô hình vừa và 15 mô hình nhỏ; thành lập được 55 tổ hợp tác sản xuất, chăn nuôi các loại, 05 hợp tác xã, 04 doanh nghiệp. Các ngành, tổ chức đoàn thể truyên truyền, hướng dẫn để người dân nắm thông tin, thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, của tỉnh, huyện. Có 10 hộ được hỗ trợ mua 10 máy gặt đập liên hoàn, 125 hộ mua máy làm đất các loại, góp phần thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp, tạo việc làm và tăng thu nhập; 46 hộ mở cơ sở sửa chữa ô tô - xe máy, quầy hàng tạp hóa… Với sự nỗ lực, xã đã hoàn thành 20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (đợt 1 năm 2018).

Từ kết quả đạt được và một số hạn chế cần khắc phục, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Minh rút ra bài học kinh nghiệm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung, cụ thể, quyết liệt và sâu sát. Nhiệm vụ, kế hoạch phải cụ thể, có lộ trình thời gian thực hiện từng ngày, từng tuần; phân công cán bộ phải đi đôi kiểm tra đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy sức mạnh toàn dân để xây dựng nông thôn mới; dân chủ trong huy động, sử dụng các nguồn vốn.

Dương Trí Thức - Hội Nông dân tỉnh


    Ý kiến bạn đọc