Xuân Yên hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
EmailPrintAa
16:11 04/05/2018

Xuân Yên là xã thuộc vùng bãi ngang của huyện Nghi Xuân, gồm có 10 thôn, ngành nghề chính là sản xuất nông nghiệp và đánh bắt hải sản. Năm 2017, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, bị bão, lụt gây thiệt hại , đồng thời phải tập trung cho công tác bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển…, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân, Xuân Yên đã hoàn thành 20 tiêu chí, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trước kế hoạch một năm.

Nhân dân xã Xuân Yên tham gia xây dựng các tuyến đường mẫu

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, tất cả 10 thôn đều đăng ký xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 14 hộ xây dựng vườn mẫu. Nhân dân đã tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất, đóng góp ngày công và kinh phí làm được 4,56 km đường giao thông nông thôn, 03 km rãnh thoát nước với tổng kinh phí hơn 5,02 tỷ đồng. Nhân dân 10 thôn tham gia đóng góp tu sửa, nâng cấp nhà văn hóa thôn với số tiền 1,646 tỷ đồng (trong đó nguồn hỗ trợ từ ngân sách xã trên 600 triệu đồng, còn lại nhân dân đóng góp). Nhân dân các thôn: Hợp Giáp, Trung Lộc, Yên Ngọc, Yên Nam, Yên Thông, Yên Khánh, Yên Ngư đóng góp xây dựng các tuyến đường mẫu (xã hỗ trợ xi măng làm đường và gạch xây bồn hoa, nhân dân đóng góp cát, sỏi và ngày công lao động).

Ban Thường vụ Ðảng ủy xã giao nhiệm vụ cho từng tổ chức đoàn thể đảm nhận các phần việc cụ thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành lập Tổ hợp tác Thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt (Xuân Yên được chọn là đơn vị đăng ký làm điểm phân loại rác thải của huyện); vận động hội viên sắp xếp, đảm bảo nhà sạch, ngõ sạch. Hội Nông dân đỡ đầu 02 thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; vận động, hỗ trợ các hộ ở cải tạo vườn, quy hoạch lại công trình chăn nuôi, chuyển đổi cây trồng, trong đó 05 hộ xây dựng vườn mẫu. Mỗi Chi hội Cựu chiến binh xây dựng một mô hình chung sức xây dựng nông thôn mới. Ðoàn thanh niên tổ chức trồng, chăm sóc, bảo về cây ở các tuyến đường trục thôn, cắm biển báo giao thông, lắp đặt 5 tuyến đường điện thắp sáng; hỗ trợ 03 thôn trồng hàng rào xanh…

Ngoài huy động nội lực, Đảng ủy, chính quyền tổ chức phát động chương trình “Chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm huy động các tập thể và cá nhân ủng hộ cho địa phương. Kết quả đã huy động được hơn 6,8 tỷ đồng, trong đó bà Mai Thùy Linh là con em quê hương sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ kinh phí xây dựng một số phòng học 2 tầng Trường Mầm non trị giá gần 06 tỷ đồng.

Đổi thay ở thôn Yên Nam

Cùng với việc xây dựng kết cấu hạ tầng, cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển, nâng cao đời sống nhân dân. Cuối năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 30,58 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa chiếm 91%, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 8,57% (giảm 3,39% so với năm 2016), tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nông thôn mới hiện chiếm 4,72%. Vòng sơ khảo cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu Hà Tĩnh năm 2017”, xã Xuân Yên có 02 thôn đạt giải (Yên Nam đạt giải B, Trung Lộc đạt giải C); thôn Yên Nam cùng với thôn Phong Giang xã Tiên Điền là hai thôn đại diện cho huyện Nghi Xuân vào vòng chung khảo cấp tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, Đảng ủy xã Xuân Yên đề ra nhiệm vụ tiếp tục tăng cường chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất chăn nuôi liên kết, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp, phấn đấu nâng thu nhập bình quân lên 35 - 37 triệu đồng/người/năm, xây dựng 03 thôn đạt danh hiệu văn hóa, phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.

Dương Trí Thức - Hội Nông dân tỉnh


    Ý kiến bạn đọc