Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng
EmailPrintAa
14:32 26/05/2020

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và cấp ủy, chính quyền tỉnh, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, giữ vững ổn định tình hình, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Hội thi pháo binh dân quân tự vệ huấn luyện giỏi năm 2019

Năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt sâu sắc nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; kịp thời ban hành chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch cụ thể, sát với tình hình, nhiệm vụ của nghị quyết, địa phương; tổ chức hội nghị liên tịch ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Nổi bật đó là việc quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, tỷ lệ dân quân tự vệ toàn tỉnh đạt 1,91% dân số, trong đó, đảng viên chiếm 29%. Công tác huấn luyện quân sự được các sở, ngành, đoàn thể phối hợp chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm nội dung, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổ chức huấn luyện cho 538/538 đơn vị dân quân tự vệ. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức đón nhận 1.040 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và đăng ký vào ngạch dự bị theo quy định. Công tác đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên được các ngành, các cấp quan tâm phối hợp thực hiện, đạt 95,4% chỉ tiêu quân số. 100% các đơn vị dự bị động viên được quản lý, huấn luyện tập trung tại Trung tâm huấn luyện của tỉnh, nhờ đó chất lượng được nâng lên.

Các phân đội xe thiết giáp và bộ binh tham gia diễn tập thực binh năm 2019

Cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp với ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng, thông qua, phê chuẩn kế hoạch đáp ứng nhiệm vụ tác chiến phòng thủ của tỉnh; phối hợp chỉ đạo và tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Nghi Xuân; diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Anh; diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ và thực địa cho cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã; diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 65/65 xã, phường, thị trấn (theo kế hoạch) đạt kết quả tốt.

Tuy vậy, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số nội dung đã được ký kết nhưng triển khai chưa cụ thể, phân công trách nhiệm chưa rõ ràng nên hiệu quả phối hợp thực hiện chưa cao. Xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn, cụm an toàn làm chủ ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa toàn diện. Công tác phối hợp nắm, dự báo tình hình và xử lý tình huống ở một số địa phương chưa nhuần nhuyễn, có lúc còn lúng túng...

Thời gian tới, dự báo tình hình còn có nhiều khó khăn, thách thức về quốc phòng, an ninh, thiên tai, dịch bệnh... Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, cơ quan quân sự từ tỉnh đến các huyện, thành phố, thị xã cần phải tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang có bản lĩnh chính trị vững vàng; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, độ tin cậy cao. Phối hợp chỉ đạo cơ sở tuyên truyền, động viên công dân lên đường nhập ngũ và tiếp đón, quản lý quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ với trên 85% cơ sở, xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; 100% cụm an toàn làm chủ hoạt động khá, gắn với đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chủ động nắm tình hình, phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết, xử lý dứt điểm những vụ việc xảy ra tại cơ sở; thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội và giải quyết chính sách tồn đọng; duy trì nền nếp chế độ thông tin, báo cáo, sơ kết rút kinh nghiệm về thực hiện công tác phối hợp.

Lê Xuân Liệu - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh


    Ý kiến bạn đọc