Bộ Quốc phòng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2020
EmailPrintAa
14:39 28/04/2020

Sáng 28-4, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 4, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2020.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; Thượng tướng Trần Đơn; Thượng tướng Bế Xuân Trường; Trung tướng Nguyễn Tân Cương.

Dự hội nghị có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, phòng, chống dịch Covid-19; công tác huấn luyện đào tạo được chỉ đạo chặt chẽ, điều chỉnh phù hợp với tình hình, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn; đồng thời làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xâm nhập mặn; thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại quốc phòng. Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp bảo đảm chặt chẽ, chất lượng; triển khai hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các hoạt động công tác khác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đời sống vật chất tinh thần của bộ đội được giữ vững; chính trị tư tưởng toàn quân ổn định, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Phát biểu chỉ đạo về thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5, Đại tướng Ngô Xuân lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ huy thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nhất là dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5; nắm chắc tình hình trên biển, hoạt động của một số đối tượng cơ hội, chống đối chính trị, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; điều chỉnh bổ sung phương án SSCĐ; đồng thời chỉ đạo Bộ đội Biên phòng và các quân khu kiểm soát chặt chẽ công tác xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, nhất là khu vực biên giới Tây Nam; phối hợp với các lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh Covid-19.

Cùng với chỉ đạo toàn quân tổ chức huấn luyện theo kế hoạch điều chỉnh, kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm công tác huấn luyện theo kế hoạch, toàn quân duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp; tiếp tục chỉ đạo các lực lượng kiểm soát chặt chẽ tình hình trên không gian mạng, bảo đảm kịp thời thông tin liên lạc chỉ huy toàn quân. Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tăng cường kiểm soát biên giới, quyết liệt đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và phòng, chống dịch Covid-19.

Đi liền với chỉ đạo, tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền của toàn quân, nhất là đại hội đảng các cấp trong đảng bộ Quân đội… tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, báo cáo Quân ủy Trung ương. Chú trọng chỉ đạo các cấp ủy làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở (khi có chỉ đạo của Ban Bí thư); thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng phục vụ đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xem xét giải quyết các vụ việc về tố cáo, khiếu nại, kỷ luật theo thẩm quyền.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch yêu cầu toàn quân thực hiện nghiêm túc các chế độ quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật an toàn; bảo đảm kịp thời hậu cần; vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, huấn luyện; tiếp tục quy hoạch xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng; hoàn thiện các nội dung trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch triển khai cơ chế đặc thù… Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị; thực hiện chặt chẽ công tác thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán, điều tra và giải quyết khiếu nại tố cáo không để oan sai, sót lọt tội phạm. Tiếp tục chỉ đạo xét xử các vụ án tồn đọng; xử lý nghiêm các sai phạm; đồng thời soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng…

Nguồn: qdnd.vn


    Ý kiến bạn đọc