Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2018
EmailPrintAa
16:57 01/11/2018

Chiều 31-10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) chủ trì hội nghị Hội nghị giao ban BQP tháng 10 năm 2018.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương; Thượng tướng Bế Xuân Trường. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng đại điện chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội nghị.

Trong tháng 10, Thường vụ Quân uỷ Trung ương, lãnh đạo BQP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Các cơ quan, đơn vị toàn quân đã duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; tổ chức huấn luyện, diễn tập, hội thi; quán triệt và triển khai các chiến lược, nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội; thực hiện các hoạt động đối ngoại quốc phòng đạt kết quả tốt; tích cực giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tình hình chính trị toàn quân ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững. Nổi bật là BQP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực SSCĐ, bảo vệ an toàn Hội nghị Trung ương 8 và kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV; theo dõi nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất và xử lý kịp thời các tình huống; chỉ đạo thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khoá XII cho các đối tượng; triển khai quy định của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên; bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ; triển khai thực hiện hiệu quả công tác kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế quốc phòng...

Kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tháng 10. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tháng 11 năm 2018, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chế độ trực SSCĐ; theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất và xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ; chỉ đạo các đơn vị toàn quân tổ chức huấn luyện theo đúng kế hoạch; tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII; chuẩn bị tốt các hoạt động đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh; tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm. Do những tháng cuối năm, công việc nhiều, thời gian gấp, đồng chí Bộ trưởng BQP yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai nhanh các nhiệm vụ, công tác được giao, bảo đảm chất lượng, thời gian hoàn thành. Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, diễn tập; quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng bộ đội, duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn về mọi mặt. các cơ quan, đơn vị tích cực làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền và kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời, chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức các hội nghị sơ, tổng kết một số nghị quyết, đề án và tổng kết nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 bảo đảm chặt chẽ, chất lượng.

Nguồn: qdnd.vn


    Ý kiến bạn đọc