Cẩm Xuyên làm tốt công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên
EmailPrintAa
16:20 13/09/2016

Cẩm Xuyên là huyện đồng bằng ven biển, có đường bờ biển dài 18km; diện tích tự nhiên 63.559ha; kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, ngành nghề ít, lao động dôi dư nhiều, số công nhân đi lao động hợp tác ở nước ngoài và đi làm ở các tỉnh bạn khá lớn. Từ nNhững đặc điểm trên ảnh hưởng lớn đến công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên của huyện.
 
Huyện Cẩm Xuyên tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên  

Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 27/8/2016) là nội dung quan trọng để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh.

Công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với triển khai học tập các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng về nhiệm vụ quốc phòng và công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên được quan tâm. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tiến hành sắp xếp biên chế, bổ sung quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đảm bảo về chất lượng và số lượng; tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm để kịp thời có những giải pháp khắc phục những khâu yếu theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng dự bị động viên.

Việc đăng ký quản lý quân nhân dự bị được thực hiện đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả chỉ tiêu động viên, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao và hoạt động chiến đấu trị an của lực lượng dự bị động viên, quân số luôn đạt khoảng 97 - 98%, tiêu biểu là các xã Cẩm Minh, Cẩm Lạc, Cẩm Nam, Cẩm Thăng, Cẩm Thạch. Từ năm 1996 đến nay, toàn huyện đã điều động, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên 6.657/6.801 quân nhân dự bị, điều động tập trung huấn luyện 3.826 quân nhân dự bị, báo động kiểm tra sẵn sàng động viên 2.831 quân nhân dự bị. Trình độ, năng lực chỉ huy điều hành của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên. Lực lượng dự bị động viên của huyện cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu động viên quân đội. Tổng số nguồn dự bị động viên toàn huyện là 15.000 người, đạt 10,19% so với tổng dân số, trong đó đảng viên chiếm 16,2%.

Bên cạnh việc chủ động chuẩn bị lực lượng, hậu cần, kỹ thuật phòng khi có chiến tranh, lực lượng dự bị động viên còn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới.

Qua quá trình triển khai thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, huyện Cẩm Xuyên đã rút ra một số bài học kinh nghiệm: Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành chặt chẽ của chính quyền; sự kịp thời tham mưu của cơ quan quân sự và các ban, ngành chức năng sẽ tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng lực lượng dự bị động viên nói riêng, thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng nói chung. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên đến toàn dân nhất là đối tượng trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý và nắm chắc tình hình tư tưởng của các đối tượng; phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân và tập thể thực hiện tốt. Luôn gắn việc phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh; khuyến khích phát triển ngành nghề, tạo việc làm tại chỗ, ổn định, để khắc phục tình trạng biến động về quân số. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đồng thời đảm bảo kinh phí cho các hoạt động liên quan đến xây dựng lực lượng dự bị động viên.

Thượng tá Trần Văn Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện chia sẻ: “Để đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, huyện Cẩm Xuyên đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân và các cơ quan chức năng cấp tỉnh mà trực tiếp là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở và các ban, ngành, đoàn thể các cấp nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Pháp lệnh nghiêm túc, chặt chẽ; cơ quan quân sự các cấp đã phát huy có hiệu quả vai trò tham mưu đồng thời nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vướng mắc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, công tác tổ chức với thực hiện công tác chính sách; làm tốt công tác rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng kịp thời”.

Thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên là yếu tố quan trọng để xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh đáp ứng với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Thời gian tới, huyện Cẩm Xuyên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội và toàn dân, lực lượng vũ trang trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện, diễn tập, báo động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đảm bảo đủ quân số, đúng thời gian và chất lượng cao; chỉ đạo các địa phương chủ động dự trữ về vật chất hậu cần, kỹ thuật theo kế hoạch thời bình và đáp ứng yêu cầu động viên khi có tình huống. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, tạo thế vững chắc trong xây dựng khu vực phòng thủ của huyện.

Hà Phương Oanh - Huyện ủy Cẩm Xuyên


    Ý kiến bạn đọc