Chuẩn bị tốt các điều kiện diễn tập phòng thủ, phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2017
EmailPrintAa
15:57 12/05/2017

Sáng 12/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Trần Văn Sơn chủ trì họp giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp; diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) năm 2017.
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Để diễn tập đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối, yêu cầu các thành viên BCĐ tỉnh, các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

 

Thay mặt BCĐ Diễn tập KVPT và PCLB-TKCN tỉnh, Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung nhiệm vụ diễn tập; phổ biến kế hoạch; công bố quyết định về việc thành lập các tiểu ban giúp việc; dự thảo kế hoạch phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên; khái quát tình hình, ý định, nội dung và phương pháp tổ chức diễn tập.

 
Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ và kế hoạch diễn tập  

Theo đó, diễn tập KVPT 1 bên 2 cấp cho 3 huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Vũ Quang và diễn tập PCLB-TKCN cho huyện Thạch Hà diễn ra vào tháng 7/2017. Diễn tập KVPT cho 3 huyện được thực hiện với 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 chuyển LLVT vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3 thực hành tác chiến. Diễn tập PCLB-TKCN cho huyện Thạch Hà được tiến hành với 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 vận hành cơ chế và giai đoạn 2 là thực binh xử trí tình huống tại thực địa.

 

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Phạm Hữu Bình: Tiếp tục quan tâm thêm về kinh phí cho địa phương để tiến hành tổ chức diễn tập đạt kết quả tốt

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận và cơ bản nhất trí với các dự thảo các quyết định, kế hoạch của Ban chỉ đạo cũng như ý định, phương pháp tổ chức diễn tập của tỉnh, đồng thời kiến nghị hướng dẫn, giúp đỡ các sở, ban, ngành liên quan xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập; quy định cụ thể về thành phần khung tập; địa điểm, thời gian tổ chức luyện tập, diễn tập; bố trí bảo đảm các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ để diễn tập đạt kết quả cao.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của các sở, ngành, nhất là Bộ CHQS tỉnh và Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đã làm tốt công tác chỉ đạo chuẩn bị diễn tập cho các huyện.

Các huyện đã tích cực nghiên cứu địa hình khu vực, đồng thời chủ động triển khai chuẩn bị một số nội dung cho diễn tập… Song, để diễn tập đúng ý định đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật, yêu cầu các thành viên BCĐ tỉnh, các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

Các địa phương cũng cần quán triệt các văn bản, chỉ thị, kế hoạch; ban hành các công văn chỉ thị, chỉ đạo diễn tập cấp mình, thành lập BCĐ, tổ nội dung, khung tập; giao nhiệm vụ cho các ban, ngành, địa phương, bộ phận có liên quan làm tốt mọi công tác chuẩn bị sát với tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

 Theo Văn Đức/baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc