Đảng bộ Quân sự tỉnh: Tổ chức thành công đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận
EmailPrintAa
09:55 27/02/2020

Thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị đại hội, từ khâu rà soát, sắp xếp, kiện toàn nhân sự cán bộ; ban hành các văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời để tổ chức thực hiện.

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW tại Đảng bộ Quân sự tỉnh

Cấp ủy các cấp đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị từ việc xây dựng văn kiện, phương án nhân sự tham gia cấp ủy, đoàn chủ tịch, thư ký, tổ kiểm phiếu... nên 100% chi bộ, đảng bộ bộ phận đã tổ chức đại hội đúng thời gian kế hoạch đã đề ra, bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục.

Tính đến nay, toàn Đảng bộ quân sự tỉnh đã có 78/78 chi bộ và 1/1 đảng bộ bộ phận tổ chức thành công đại hội. Trong đó, 100% cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị được bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ khóa mới với số phiếu tín nhiệm đạt từ 98,2 đến 100%.

Trên cơ sở kết quả đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận, Đảng ủy quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ Phòng Chính trị và Đảng ủy Quân sự huyện Cẩm Xuyên tích cực chuẩn bị và tiến hành đại hội để rút kinh nghiệm cho từng loại hình đảng bộ cơ sở; đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh để rút kinh nghiệm, theo kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4.

Lê Xuân Liệu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)


    Ý kiến bạn đọc