Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại Can Lộc
EmailPrintAa
16:06 13/10/2016

Trong hai ngày 11, 12/10/2016, Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc.
 

 

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
chủ trì làm việc với BTV Huyện ủy

Qua kiểm tra cho thấy, thời gian qua, huyện Can Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị các cấp về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo chuyển biến và thống nhất nhận thức trong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên và nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Các cấp ủy, ban, ngành ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch đảm bảo quốc phòng - an ninh sát với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống tội phạm, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như: Triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở một số đơn vị cơ sở chưa kịp thời; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; công tác tham mưu của Ban xây dựng cơ sở, phân công nhiệm vụ một số thành viên chưa rõ…

Thay mặt Đoàn Kiểm tra, đồng chí Trần Văn Sơn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và các đơn vị trên địa bàn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Thời gian tới, huyện Can Lộc cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị các cấp; tiến hành thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nâng cao vai trò tham mưu của các ban, ngành đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, thực hiện nhiệm vụ sát với tình hình thực tế của địa phương. Thường xuyên xây dựng các lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, an ninh viên đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, tuyển quân, huấn luyện diễn tập, phòng chống bão lụt, cháy rừng; tiếp tục hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở, cụm tuyến An toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, quan tâm thực hiện chính sách tôn giáo, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo; kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị các cấp.

Võ Quang Đạt - Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc