Đối ngoại quốc phòng là kế sách để bảo vệ Tổ quốc từ xa
EmailPrintAa
14:12 18/08/2016

Ngày 17-8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2010 – 2015 và sơ kết 2 năm triển khai Nghị quyết 806-NQ/QUTW ngày 31-12-2013 của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và gần 250 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

   
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh hội nghị là dịp để đánh giá thực chất ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra những giải pháp then chốt nhằm đưa công tác đối ngoại quốc phòng trong thời gian tới chất lượng và hiệu quả hơn.

Báo cáo Tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2010-2015, phương hướng đến năm 2020 và Báo cáo Sơ kết 2 năm triển khai Nghị quyết 806-NQ/QUTW được trình bày tại Hội nghị chỉ ra rằng, trong giai đoạn 2010-2015, công tác đối ngoại quốc phòng đã không ngừng phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng, đó là: Triển khai hoạt động đối ngoại quốc phòng theo đường lối đối ngoại của Đảng được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX; tiếp tục chú trọng hợp tác quốc phòng song phương với các nước, đưa khuôn khổ quan hệ đã xác lập đi vào thực chất, đạt hiệu quả thiết thực; Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương trong khuôn khổ ASEAN; triển khai có hiệu quả “Đề án quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo”. Bên cạnh đó, các cơ chế, chính sách, đề án và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đối ngoại quốc phòng đã được hoàn thiện; chú trọng công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược; nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về đối ngoại quốc phòng, góp phần cùng với đối ngoại chung của cả nước bảo vệ độc lập, chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế…

   
Quang cảnh Hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh đối ngoại quốc phòng đã góp phần vào thành tích chung của đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong những năm qua. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương những nỗ lực, cố gắng của công tác đối ngoại quốc phòng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian vừa qua; đồng thời cảm ơn các ban, Bộ, ngành Trung ương đã quan tâm phối hợp, giúp đỡ để Bộ Quốc phòng hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong lĩnh vực này.

Đồng chí Bộ trưởng cho rằng những năm tới, công tác đối ngoại quốc phòng sẽ bước vào giai đoạn mới với nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Vì vậy, những người làm công tác đối ngoại quốc phòng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai tốt hơn nữa Nghị quyết 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; đẩy mạnh công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược, vừa mang tính tổng thể vừa có chiều sâu, chỉ ra những nguyên nhân, dự báo những chiều hướng, phân tích những tác động của quan hệ quốc tế cũng như trong nước liên quan đến quốc phòng-an ninh; tiếp tục thực hiện nghiêm túc quan điểm, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng phải trên cơ sở quán triệt và tổ chức thực hiện đúng đắn, linh hoạt, sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng, coi hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng là định hướng chiến lược và kế sách để bảo vệ Tổ quốc từ xa; đề xuất những biện pháp để phát huy vai trò của quân đội như một thành viên tích cực, chủ động của các thể chế quân sự-quốc phòng khu vực và toàn cầu; phối hợp chặt chẽ và xây dựng, hoàn thiện các quy chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các Bộ, ban, ngành của Trung ương trong hoạch định chính sách và triển khai hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về đối ngoại quốc phòng bằng nhiều biện pháp và hình thức; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với công tác đối ngoại quốc phòng tại các đơn vị, quân chủng, binh chủng….

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch mong muốn các cán bộ, chiến sĩ làm công tác đối ngoại quốc phòng tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp; đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương thích hợp để tận dụng thời cơ mới, ứng phó hữu hiệu với những thách thức nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới.

Theo qdnd.vn


    Ý kiến bạn đọc