Hiệu quả từ Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” ở huyện Đức Thọ
EmailPrintAa
21:07 09/08/2023

Thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Quyết định số 3104/QĐ-BCA ngày 29/8/2017 của Bộ Công an về “Quy định tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với Công an nhân dân”, thời gian qua, Đảng bộ Công an huyện Đức Thọ đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trong đó chú trọng tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”.

Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” tại xã Đức Lạng

Công an huyện Đức Thọ đã ban hành kế hoạch, công văn hướng dẫn Công an các xã, thị trấn tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” ở các xã, thị trấn. Đồng thời, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nhiều văn bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và hiệu quả công tác Công an như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 06/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030...

Đến nay, Công an huyện Đức Thọ đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức 12/16 Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Tại các Hội nghị, nhìn chung các ý kiến của Nhân dân đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn. Tuy nhiên, người dân băn khoăn về tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp; việc cấp căn cước công dân có thông tin sai sót; phối hợp giữa công an chính quy và bảo vệ tổ dân phố trong xử lý các vụ việc tại cơ sở có lúc chưa chặt chẽ...; đề nghị Công an huyện Đức Thọ hàng năm tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho bảo vệ tổ dân phố; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm nhằm bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Người dân dự Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” tại xã Đức Lạng

Tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, Công an huyện Đức Thọ đã rút kinh nghiệm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của đơn vị.

Sáu tháng đầu năm 2023, Công an huyện Đức Thọ đã tập trung điều tra, làm rõ 22/22 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 100%) thu hồi tài sản trị giá trên 154 triệu đồng trả lại cho bị hại; bắt giữ 07 vụ, 13 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; bắt giữ 24 vụ, 26 đối tượng phạm tội trên lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đã cấp thẻ căn cước công dân cho 95.431/101.800 hồ sơ (đạt tỷ lệ 93,7%), đã kích hoạt 72.632/70.900 tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn toàn huyện, đạt tỷ lệ 102,4%... Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp với các ban, phòng, ngành liên quan trong công tác phòng, chống tội phạm và xử lý vi phạm pháp luật. Xây dựng, ra mắt mô hình “Trường học thân thiện, an toàn, chấp hành trật tự an toàn giao thông” tại Trường THPT Trần Phú; 85 mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy”; 48 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại 16/16 xã, thị trấn. Duy trì hiệu quả các mô hình đang hoạt động gồm: Mô hình “Xã 3 không về ma túy” tại ba xã Tân Hương, Quang Vĩnh, Đức Đồng; mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự”; mô hình “Dòng họ an toàn về an ninh trật tự” tại ba xã Bùi La Nhân, Tùng Ảnh, Trường Sơn; mô hình “Giáo họ an toàn về an ninh trật tự” tại xã Lâm Trung Thủy, Thanh Bình Thịnh... Thường xuyên quan tâm, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề liên quan đến an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh mạng, kiên quyết không để xẩy ra phức tạp, phát sinh “điểm nóng” nhằm đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện cho Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Công an huyện Đức Thọ sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác công an, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhằm xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Phan Thị Thanh Tâm (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Thọ)


    Ý kiến bạn đọc