Hội Luật gia Hà Tĩnh nhìn lại một năm đạt kết quả cao trên nhiều mặt công tác
EmailPrintAa
14:08 20/01/2016

Năm 2015, cán bộ, hội viên Hội Luật gia các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam và Đại hội Điển hình tiên tiến Hội Luật gia Việt Nam lần thứ II, chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.
 
Hội Luật gia tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2016  

Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức thành công các hội thảo, hội nghị, tọa đàm góp ý kiến vào các dự thảo Luật theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh gồm: Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi), Luật Mặt trận Tổ quốc, Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật về Hội, Luật Tạm giam tạm giữ, Luật Trưng cầu ý dân, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo...; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án và ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND, ngày 20/01/2015 về tổ chức thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016”. Theo đó, Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-BCĐĐA, ngày 07/7/2015 về việc triển khai Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn tỉnh. Với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, trong năm 2015, các cấp Hội luật gia Hà Tĩnh tổ chức được 39 cuộc tuyên truyền pháp luật với 3.779  lượt người tham dự.

Trung tâm tư vấn pháp luật và các Huyện hội, Chi hội đã thực hiện được trên 570 vụ việc tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Trong đó, Trung tâm tư vấn pháp luật đã trực tiếp tư vấn cho 25 lượt người và tư vấn qua điện thoại cho 52 luợt người; tiến hành 06 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã trọng điểm, trợ giúp pháp lý cho 31 lượt người; tổ chức 04 cuộc phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh qua hoạt động tiếp dân đã hướng dẫn pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho 108 lượt người, Chi Hội Đoàn Luật sư tư vấn miễn phí cho 280 lượt người, Chi hội Cục Hải Quan giải đáp cho 215 lượt người, Hội Luật gia thành phố Hà Tĩnh tư vấn hướng dẫn cho 525 lượt người, Hội Luật gia Nghi Xuân trợ giúp pháp lý cho 578 lượt người...

Hội Luật gia tỉnh đã tham gia ký kết Chương trình phối hợp công tác số 03-CTPH/MTTQ-TT-STP-HLG-ĐLS, ngày 12/3/2015 giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh về giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo. Trong đó, Hội Luật gia tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; trực tiếp tham gia giám sát và tư vấn cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để kiến nghị với cơ quan, tổ chức có liên quan đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chủ trì thực hiện. Bên cạnh đó, Thường trực Hội Luật gia tỉnh đã tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết một số đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp trên địa bàn tỉnh; tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật, giám sát, phản biện xã hội.

Hội Luật gia tiếp tục phát huy vai trò của các mô hình điểm về hòa giải ở cơ sở tại Hương Sơn, Lộc Hà và thành phố Hà Tĩnh trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở  trên địa bàn Hà Tĩnh” do Quỹ Hỗ trợ sáng kiến Tư pháp (JIFF) tài trợ; tổ chức tập huấn cho hội viên các tổ hòa giải cơ sở kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải. Hoạt động của các tổ hòa giải đã góp phần giải quyết mâu thuẫn, xung đột nhỏ trong cộng đồng dân cư, giảm khiếu nại, khiếu kiện. 

Tổng kết hoạt động hội và phong trào thi đua năm 2015, Hội Luật gia Hà Tĩnh đã thống nhất đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; 07 tập thể và 18 cá nhân được Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen, có 01 tập thể 01 cá nhân được Hội Luật gia Việt Nam công nhận là điển hình tiên tiến tại Đại hội điển hình tiên tiến Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 2; 06 tập thể, 08 cá nhân được công nhận là Điển hình tiên tiến tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2010 - 2015 của Hội Luật gia Hà Tĩnh.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2016, Hội Luật gia Hà Tĩnh sẽ tập trung xây dựng Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng; tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên, hướng về cơ sở, nhất là phát triển các Chi hội và kết nạp công chức tư pháp cấp xã vào Hội; phát huy vai trò của một tổ chức Hội Chính trị - Xã hội - Nghề nghiệp đặc thù, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Lê Hoàn - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh


    Ý kiến bạn đọc