Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vùng biên
EmailPrintAa
11:10 10/11/2017

Hà Tĩnh có 145 km đường biên giới với nước bạn Lào và 137 km bờ biển. Những năm qua, Đảng, Nhà nước và tỉnh nhà đã có nhiều chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới, bờ biển. Tuy nhiên, đời sống nhân dân ở một số khu vực còn nhiều khó khăn; tình hình an ninh nông thôn, an ninh vùng giáo vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Nhất là gần đây các thế lực thù địch đã lợi dụng sự cố môi trường biển để kích động, lôi kéo một bộ phận nhân dân tụ tập đông người khiếu kiện, tuần hành gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 

Bộ đội Biên phòng phối hợp hỗ trợ

 nhân dân xã Hương Vĩnh (Hương Khê) xây dựng nông thôn mới

 

Để góp phần ổn định tình hình khu vực biên giới, ven biển, thời gian qua, Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam “Vận động nông dân các dân tộc vùng biên giới, ven biển, hải đảo đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ biên giới Tổ quốc”.

 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ký kết Chương trình phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh. Sau khi ký kết, hai bên đã tổ chức học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt về các nội dung phối hợp; chỉ đạo, hướng dẫn các đồn Biên phòng phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thị xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức quán triệt đến tận cán bộ chiến sỹ và hội viên nông dân. Công tác tuyên truyền về an ninh vùng biên giới, ven biển được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, trong đó có sinh hoạt chuyên đề xây dựng các mô hình chăn nuôi, xây dựng vườn mẫu kết hợp với tuyên truyền về bảo vệ an ninh, trật tự biên giới, vùng biển. Sau sự cố môi trường biển, hai cơ quan đã tăng cường phối hợp vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; kịp thời trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có chủ trương, giải pháp góp phần ổn định tình hình, khôi phục sản xuất.

Hội Nông dân các huyện, xã phối hợp với Đồn Biên phòng tại địa bàn vận động hội viên, nông dân xây dựng các mô hình tự quản theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Kết quả, đã vận động thành lập được 25 tổ tự quản, đăng ký bảo vệ 114,9 km đường biên và 41 cột mốc giới; thành lập 284 tổ tàu, thuyền hợp tác, đoàn kết đánh bắt trên biển; vận động 644 tàu với 4.709 thuyền viên tham gia đăng ký bến bãi neo đậu an toàn; xây dựng 138 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, câu lạc bộ “Ba không” (Không ma túy, không cờ bạc ăn tiền dưới mọi hình thức, không vi phạm an toàn giao thông), câu lạc bộ “Không tệ nạn xã hội”; xây dựng 2.106 tổ nông dân tự quản an ninh trật tự thôn, bản, đồng thời vận động hội viên, nông dân tích cực tố giác tội phạm. Từ năm 2011 đến năm 2016, hội viên, nông dân đã cung cấp cho Bộ đội Biên phòng 4.864 nguồn tin, trong đó có 3.264 tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng tích cực phối hợp vận động nông dân vùng biên giới, ven biển phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, trọng tâm là hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng…, thành lập các mô hình kinh tế trang trại, gia trại. Hội Nông dân cơ sở và các đồn Biên phòng phối hợp huy động 1.631 ngày công lao động của cán bộ, chiến sỹ và hội viên, nông dân; làm được 850 km kênh mương thủy lợi nội đồng, 14,5 km đường giao thông nông thôn, nâng cấp và xây mới 15 nhà văn hoá thôn... Điển hình là Bộ đội Biên phòng Đồn 563 (xã Sơn Kim 1) và Đồn 565 (xã Sơn Hồng) đã đóng góp ngày công, hỗ trợ kinh phí, góp phần đưa xã Sơn Kim 1 đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014 và xã Sơn Kim 2 đạt chuẩn vào năm 2016.  Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đang tiếp tục triển khai các hoạt động, cùng với chính quyền, các đoàn thể của địa phương, trong đó có Hội Nông dân hỗ trợ xã Hương Vĩnh (huyện Hương Khê) phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Tuy vậy, công tác phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng tỉnh  vẫn còn một số mặt hạn chế: Công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chưa thường xuyên, nhất là chỉ đạo trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động phối hợp. Kết quả thực hiện chư­ơng trình phối hợp ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả còn thấp.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thống nhất với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia” gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới. Chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về những văn bản pháp luật liên quan đến chủ quyền biên giới, chống xâm lấn đất đai, vượt biên, vượt biển, nhập cư, cư trú trái phép; phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma tuý. Tăng cường vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nông dân, góp phần củng cố và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở các xã vùng biên giới, ven biển vững mạnh.

Dương Trí Thức - Hội Nông dân tỉnh


    Ý kiến bạn đọc