Huyện Hương Khê tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tại một số xã
EmailPrintAa
17:08 29/07/2016

Thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2016, Ban Chỉ huy huy Quân sự huyện đã chỉ đạo xã Hương Bình, Hương Thủy và Gia Phố tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016.

 

 

                      Diễn tập chống địch đổ bộ tại xã Hương Bình

 

Diễn tập khu vực phòng thủ tại xã Hương Bình, Hương Thủy và Gia Phố diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang 3 xã đang tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và  xây dựng nông thôn mới. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sự điều hành của chính quyền; phát huy cao vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trước những âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng các xã Hương Bình, Hương Thủy và Gia Phố nói riêng, huyện Hương Khê nói chung thành khu vực phòng thủ vững chắc.

 Hương Bình được chọn đơn vị làm điểm để rút kinh nghiệm với nội dung "Chuyển trạng thái sẵn sàng cơ động lực lượng vũ trang; chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu" gồm hai giai đoạn: Diễn tập cơ chế và diễn tập thực binh. Nội dung diễn tập ở xã Hương Thủy là “Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ đánh địch đổ bộ đường làng”. Nội dung diễn tập ở xã Gia Phố là “Tập trung vào công tác vận hành cơ chế hoạt động  của cấp ủy, chính quyền chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến và thực binh Trung đội dân quân cơ động đánh chiếm lại mục tiêu, giải thoát con tin”.

Quá trình diễn tập đã thể hiện được vai trò của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng trong việc vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào các tình huống của địa phương. Qua diễn tập, lực lượng chức năng đã rút kinh nghiệm bổ sung phương án, kế hoạch chiến đấu, kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh, đồng thời tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

                                                                             Trần Quốc Bảo


    Ý kiến bạn đọc