Huyện Lộc Hà triển khai kế hoạch, quán triệt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017
EmailPrintAa
09:14 19/05/2017

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, chiều ngày 17/5/2017, Huyện ủy Lộc Hà tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, quán triệt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017 cho các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị, địa phương trong huyện.
 
Các đại biểu dự hội nghị  

Nhận thức rõ diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2017, Hội nghị đã quán triệt yêu cầu, các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức diễn tập. Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã trình bày kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ 2017. Yêu cầu đặt ra là tổ chức diễn tập đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ Lộc Hà năm 2017, đồng chí Lê Trung Phước, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, địa phương trên cơ sở nhiệm vụ được giao, chuẩn bị các văn kiện, rà soát nắm chắc lực lượng, phối hợp tổ chức huấn luyện, chuẩn bị tốt các điều kiện từ cơ sở vật chất cho đến khu vực thực binh, xây dựng công sự trận địa đảm bảo tổ chức tốt cuộc diễn tập.

Lê Thị Trâm Anh - Đài TTTTH Lộc Hà


    Ý kiến bạn đọc