Huyện Thạch Hà phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” và kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang
EmailPrintAa
17:33 22/05/2017

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Hà vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017); 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện (17/7/1947 - 17/7/2017).
 
Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua  

Kế thừa, phát huy những kết quả đạt được trong đợt thi đua “Chủ động tham mưu, xung kích đi đầu, vì dân phục vụ” đã diễn ra từ 01/4 - 17/5/2017, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục đợt thi đua cao điểm từ 18/5 - 27/7/2017 với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, với mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang huyện luôn có ý thức cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện giỏi, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; tham mưu phối hợp làm tốt nhiệm vụ diễn tập, hội thi, hội thao, công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với quân đội và hậu phương, người có công với cách mạng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ, 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang…. Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà đề ra các chỉ tiêu thi đua cụ thể: Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tổ chức các hoạt động về nguồn; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đạt được kết quả cao trong huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2017. Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện, an toàn tuyệt đối. Thực hiện tốt kế hoạch Hội thi giảng dạy chính trị cho chính trị viên ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn, tổ chức các đợt diễn tập theo kế hoạch đạt kết quả tốt, an toàn; 100% cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng đóng góp quỹ, tổ chức các hoạt động thăm hỏi cho các đối tượng chính sách; Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng 01 công trình, phần việc, ban chỉ huy quân sự mỗi xã, thị trấn xây dựng 1 - 2 công trình, phần việc ý nghĩa; thực hiện có hiệu quả phong trào lực lượng vũ trang Thạch Hà chung sức xây dựng nông thôn mới…

Để tạo được phong trào rộng khắp, hiệu quả, thiết thực, tại lễ phát động, đại diện các ban của Ban Chỉ huy quân sự huyện, Tiểu đoàn Dự bị động viên, đơn vị tự vệ và 3 cụm Biển Ngang, Tây Nam, Bắc Hà đã tiến hành ký giao ước thi đua. Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, Thượng tá Trần Mạnh Quế - Chính trị viên yêu cầu: Sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình nhiệm vụ thực tiễn địa phương xây dựng kế hoạch triển khai, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí tự cường của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, gắn phong trào thi đua với các cuộc vận động, kịp thời phát hiện, nhân rộng, biểu dương những việc làm hay, gương tốt, đồng thời thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để chỉ đạo phong trào có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng.

                   Phan Hương - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà


    Ý kiến bạn đọc