Huyện ủy Hương Sơn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
EmailPrintAa
22:22 27/12/2022

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Bùi Nhân Sâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì Hội nghị

Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp, các ngành triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tình hình an ninh quốc gia, an ninh biên giới, an ninh chính trị, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng trên địa bàn huyện được đảm bảo; an ninh tôn giáo cơ bản ổn định; tình hình tranh chấp, khiếu nại trên địa bàn được xem xét giải quyết kịp thời, hạn chế đơn thư vượt cấp. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường, Các cơ quan tố tụng phối hợp chặt chẽ, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; các bản án khi có hiệu lực pháp luật cơ bản thi hành kịp thời, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo,... được cấp ủy, chính quyền quan tâm.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Tình hình tội phạm hình sự có chiều hướng tăng với tính chất, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh hơn; tội phạm về ma túy, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm; vận chuyển kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tội trộm cắp tài sản, cờ bạc; tội phạm công nghệ cao; tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp… Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chưa thường xuyên. Việc tự phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn yếu; việc phát hiện tiêu cực, tham nhũng trên các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm còn hạn chế; công tác nắm, dự báo tình hình về an ninh, trật tự ở một số địa bàn có lúc chưa kịp thời…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định; khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, tài sản công, quy hoạch, đấu thầu đầu tư xây dựng… Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan thuộc khối Nội chính chủ động nắm chắc tình hình, dự báo kịp thời các phức tạp có thể xảy ra; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phương án cụ thể bảo đảm an ninh, trật tự nhất là dịp trước, trong Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023. Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cơ quan tư pháp, nhất là hoạt động của Tòa án nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo hạn chế đơn thư vượt cấp, ngăn ngừa phát sinh điểm nóng trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác đối ngoại, duy trì tốt quan hệ hữu nghị với huyện Xay Chăm Pon, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào). Chủ động phối hợp trong triển khai công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhất là khu vực biên giới; thực hiện nghiêm biên bản chung 2 huyện, 2 tỉnh đã ký.

Đinh Nho Hùng (Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hương Sơn)


    Ý kiến bạn đọc