Huyện ủy Nghi Xuân tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI
EmailPrintAa
21:48 30/11/2022

Sáng ngày 30/11/2022, Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu dự Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ; ban hành chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên phù hợp với tình hình thực tế của huyện, xác định những vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo, thực hiện.

Công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được đẩy mạnh; không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao, cán bộ chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn văn Mạnh, Phó chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị huyện Nghi Xuân tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và các chiến lược về quốc phòng, an ninh. Các cấp, ngành, địa phương cơ sở cần cụ thể hóa nội dung chiến lược bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Bên cạnh đó, cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; quan tâm huy động nguồn lực xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện cả về tiềm lực và thế trận.

Đồng chí Phan Tấn Linh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận Hội Nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Tấn Linh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn huyện tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch; tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về quốc phòng, an ninh; xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đảm bảo phát triển hài hòa giữa quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đổi mới phương pháp huấn luyện, nâng cao kỷ luật, kỷ cương. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hậu cần an ninh. Kịp thời nêu gương, khen thưởng người tốt, việc tốt, gương điển hình tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân đã tặng giấy khen cho 08 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Xuân)


    Ý kiến bạn đọc