Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố Hà Tĩnh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo
EmailPrintAa
14:20 06/11/2019

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung, bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trong đó, đoàn viên, thanh niên là lực lượng quan trọng. Thời gian qua, Thành đoàn Hà Tĩnh (gồm có 47 cơ sở Đoàn trực thuộc: 16 đơn vị phường, xã; 03 đơn vị trường học; 28 đơn vị cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, tổng số 19.015 thanh niên trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn) đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thành đoàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ đoàn, hội, kết hợp tuyên truyền về biển, đảo

Việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ biển, đảo trong tình hình mới được Thành đoàn và các cơ sở Đoàn xác định là nội dung quan trọng trong công tác giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Từ đầu năm 2019 đến nay, các đơn vị đã tổ chức 75 hoạt động giáo dục truyền thống với các hình thức như tọa đàm, xem phim, hội thi, hành hương về các “địa chỉ đỏ”, giao lưu với các chiến sỹ đang công tác trên các đảo, nhà gian DK1, cảnh sát biển…, tổng cộng thu hút gần 22.500 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Hưởng ứng Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, phong trào “Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi”, Chương trình “Tô thắm lá cờ Tổ quốc”, Thành đoàn đã tổ chức trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân các địa phương ven biển vươn khơi, bám biển; vận động trao 650 suất quà trị giá gần 470 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn có người thân đang làm nhiệm vụ trên biển, đảo; tham mưu, phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội, hỗ trợ 37 người hoàn thành nghĩa vụ vào học các trường nghề; phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể vận động thanh niên trong độ tuổi tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự đạt chỉ tiêu 100%, trong đó có 60/62 đồng chí viết đơn tình nguyện nhập ngũ; tổ chức 17 chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao tiễn chân thanh niên lên đường nhập ngũ, đón chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương chu đáo, thắm tình quân dân và nhiều hoạt động khác

Tuy nhiên, các hoạt động của tổ chức Đoàn từ Thành phố đến cơ sở nhìn chung vẫn chưa phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên. Nhận thức về vai trò, trách nhiệm, ý chí, quyết tâm hành động trước nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc ở một bộ phận thanh niên chưa cao. Một bộ phận thanh niên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc…

Hiện nay, tình hình Biển Đông có những diễn biến hết sức phức tạp. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã chỉ rõ “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội…”. Để phát huy hơn nữa vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn thành phố sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên Thành phố đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục tổ chức chương trình “Tô thắm màu cờ Tổ quốc” gắn với quyên góp tặng quà ủng hộ, động viên các ngư dân Hà Tĩnh ra khơi bám biển. Xây dựng các chuyên đề tuyên truyền trong tầng lớp thanh niên về Luật Biển Việt Nam, các nghị quyết, chủ trương, chiến lược, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, ngoại giao Nhân dân. Giáo dục thanh niên nâng cao cảnh giác cách mạng, nhận rõ đúng sai, không để các thế lực thù địch lấy danh nghĩa bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa để lợi dụng lôi kéo vào các hoạt động gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền để tuổi trẻ Thành phố nắm vững tư tưởng, phương châm chỉ đạo giải quyết các vấn đề về biển, đảo của Đảng, Nhà nước. Qua đó, giúp cho thanh niên có nhận thức đúng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia, nhất là vấn đề biển, đảo.

Thứ ba, tiếp tục đa dạng hóa các loại hình hoạt động tình nguyện; nhân rộng các mô hình như “Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế xã Thạch Hạ”, “Câu lạc bộ doanh nhân trẻ thành phố Hà Tĩnh”, “Hợp tác xã trồng nấm, dịch vụ tuổi trẻ”, “Hợp tác xã trồng dưa lưới công nghệ cao”…, động viên thanh niên vươn lên phát triển kinh tế làm giàu cho bản thân gia đình, giải quyết việc làm cho thanh niên địa phương, đóng góp tích cực vào xây dựng Cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu. Thứ tư, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong khối lực lượng vũ trang, tích cực học tập, nghiên cứu làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Duy Ngân (Bí th ư Thành đoàn Hà Tĩnh)


    Ý kiến bạn đọc