Ngành Kiểm sát tỉnh Hà Tĩnh nâng cao chất lượng các mặt công tác
EmailPrintAa
09:12 08/07/2019

Sáu tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh, số vụ, việc tranh chấp, khởi kiện về dân sự, hôn nhân gia đình, các vụ khiếu kiện hành chính, lao động, kinh doanh thương mại có xu hướng giảm. Tuy vậy, tình hình an ninh, trật tự vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mặt công tác với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”.

Các đơn vị được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua (tại Hội nghị Triển khai công tác kiểm sát năm 2019 do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức). Nguồn ảnh: Báo Hà Tĩnh

Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp (cấp tỉnh, cấp huyện) đã thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết 463/503 tin báo, đạt 91,1%; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 496 vụ, 827 bị can; truy tố 338 vụ, 590 bị can (trong số 345 vụ, 613 bị can), đạt 98%; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm 293 vụ, 496 bị cáo (trong số 380 vụ, 679 bị cáo), đạt 77%; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm 75 vụ, 130 bị cáo (trong số 102 vụ, 174 bị cáo), đạt 73,5%. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát 100% thông báo thụ lý mới của tòa án về các vụ, việc dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại; kiểm sát việc giải quyết 729/930 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình sơ thẩm (đạt 78,4%), 21/28 vụ án dân sự, hôn nhân gia đình phúc thẩm (đạt 75%); 13/29 vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động sơ thẩm (đạt 44,8%); 1/1 vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động phúc thẩm (đạt 100%)... Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo được các đơn vị thực hiện nghiêm túc; đã tiếp 65 lượt người đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời 196 đơn theo đúng quy định; thụ lý kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 18/18 đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của cơ quan tư pháp... Qua công tác kiểm sát, các đơn vị kiểm sát hai cấp đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng khởi tố 29 vụ, 29 bị can; ban hành 18 kháng nghị, 21 kiến nghị phòng ngừa, 91 bản kiến nghị và 252 yêu cầu khắc phục vi phạm.

Tuy vậy, chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát hai cấp có mặt còn hạn chế; còn 02 vụ án hình sự lưu hạ giai đoạn điều tra chưa giải quyết xong; có 03 vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung (tỷ lệ 0,7%); chưa ban hành được kháng nghị ngang cấp đối với bản án có vi phạm của Tòa án; một số Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện gửi phiếu kiểm sát bản án, quyết định lên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chưa kịp thời…

Để góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những tháng cuối năm 2019, nhất là tạo sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đơn vị. Tăng cường nắm, quản lý và kiểm sát chặt chẽ việc phân loại, xử lý tố giác, tin báo tội phạm của Cơ quan điều tra. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự. Phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án giải quyết các vụ án ma túy lớn và các vụ án phức tạp, dư luận quan tâm. Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại. Kiểm sát chặt chẽ việc tổ chức thi hành án phạt tù; phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự đề ra các biện pháp cụ thể, nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự. Đôn đốc các cơ quan tư pháp giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại tố cáo về lĩnh vực tư pháp.

Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh


    Ý kiến bạn đọc