Phát huy tốt vai trò của ban chỉ đạo xây dựng cơ sở các cấp trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị
EmailPrintAa
22:35 05/01/2023

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng nhấn mạnh, thời gian tới, cần phát huy tốt vai trò của ban chỉ đạo xây dựng cơ sở các cấp; ban xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn trong xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện ở các địa phương, đơn vị.

Sáng 5/1, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện và ký kết nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2022, ban chỉ đạo xây dựng cơ sở các cấp; ban xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ đến tận cơ sở.

Các địa phương tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Năm 2022, kết nạp được 2.037 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh là 100.394 đồng chí.

Bộ máy chính quyền cơ sở phát huy tốt vai trò, chức năng quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể thường xuyên được củng cố, kiện toàn; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Chủ trì hội nghị.

Cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo xây dựng cơ sở các cấp; ban xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng. Quá trình phát triển KT-XH luôn chú trọng kết hợp chặt chẽ với củng cố QP-AN. Trong năm, toàn tỉnh đã phối hợp thẩm định 49 dự án phát triển KT-XH liên quan đến QP-AN.

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tăng cường phối hợp nắm, dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả quan trọng; triển khai hiệu quả nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, lãnh thổ quốc gia.

Lực lượng vũ trang các địa phương, cơ sở luôn phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Toàn tỉnh có trên 93.100 lượt hội viên, đoàn viên, công nhân viên, người lao động được quán triệt về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phối hợp tổ chức nói chuyện truyền thống lực lượng vũ trang cho 1.200 công dân trước khi nhập ngũ. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai hiệu quả.

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Về kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, năm 2022, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện...

Thượng tá Phan Huy Tiệp - Chính trị viên Ban CHQS huyện Thạch Hà: Ban CHQS huyện thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên bổ sung, điều chỉnh kế hoạch tác chiến phòng thủ; từng bước hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương: Thời gian qua, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức các đợt ra quân giúp Nhân dân xây dựng NTM; triển khai các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội...

Theo đó, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về QP-AN; phát huy vai trò, chức năng của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong thực hiện dân chủ cơ sở, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững chắc...

Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trong tình hình mới; phối hợp triển khai kịp thời, thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội, hậu phương quân đội...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chứng kiến ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh nhấn mạnh, cần tiếp tục phát huy tốt vai trò của ban chỉ đạo xây dựng cơ sở các cấp; ban xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn trong xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện ở các địa phương, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng, tập trung quán triệt Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Phối hợp giáo dục tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân và lực lượng vũ trang nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Phối hợp bổ sung, kiện toàn, luyện tập các phương án sẵn sáng chiến đấu; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống thảm họa, thiên tai, cứu hộ - cứu nạn. Chuẩn bị tốt mọi mặt, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cũng như các huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Vũ Quang, TP Hà Tĩnh năm 2023 và 4 địa phương phải xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện.

Tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn gắn với xây dựng NTM để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới. Nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, đặc biệt là các vùng trọng điểm, vùng giáo, vùng triển khai các dự án kinh tế lớn; tham mưu xử lý kịp thời, chính xác, có hiệu quả các tình huống xảy ra không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị địa bàn.

Phối hợp làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao vai trò của chính quyền, đoàn thể đối với giáo dục tư tưởng; tổ chức chặt chẽ công tác giao, nhận quân và đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đồng thời tạo điều kiện để giải quyết việc làm cho quân nhân sau khi xuất ngũ.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, người cao tuổi, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; quản lý chặt chẽ các hoạt động lễ hội.

Đối với các kiến nghị của các ngành, địa phương, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo bổ sung vào kế hoạch hoạt động nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm năm 2023 và những năm tiếp theo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn giúp Hà Tĩnh làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023...

Nguồn: Thùy Dương/baohatinh.vn

( https://baohatinh.vn/chinh-tri/phat-huy-tot-vai-tro-cua-ban-chi-dao-xay-dung-co-so-cac-cap-trong-thuc-hien-nhiem-vu-tai-dia-phuong-don-vi/242699.htm )


    Ý kiến bạn đọc