Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động đối ngoại
EmailPrintAa
21:26 25/10/2023

Việc thực hiệt tốt quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động đối ngoại của Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh góp phần giúp Hà Tĩnh đảm bảo QP-AN, đẩy mạnh thu hút đầu tư...

Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Phúc Sơn chủ trì hội nghị.

Sáng 25/10, Sở Ngoại vụ phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động đối ngoại và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2023 – 2028.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tham dự hội nghị.

Ngày 25/6/2016, Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh đã ký kết, ban hành quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động đối ngoại.

Qua 7 năm triển khai thực hiện, công tác đối ngoại nói chung và công tác đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động đối ngoại nói riêng đạt nhiều kết quả tích cực.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Phúc Sơn: Hai đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình; xây dựng kế hoạch, đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ năm 2016 đến nay, hai bên đã phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đồng ý chủ trương ban hành quyết định cho hàng trăm đoàn đi công tác nước ngoài và hơn 200 đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại Hà Tĩnh. Nhờ làm tốt quy chế phối hợp mà quản lý đoàn ra, đoàn vào tiếp tục đi vào nền nếp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trong 7 năm, toàn tỉnh có 46 tổ chức nước ngoài triển khai 77 chương trình, dự án tại Hà Tĩnh với tổng trị giá cam kết viện trợ khoảng 400 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh: Tình hình an ninh rật tự trong hoạt động đối ngoại còn tiềm ẩn phức tạp nên công tác phối hợp cần tăng cường hơn nữa trong thời gian tới

Công tác quản lý hội nghị, hội thảo, ký kết thỏa thuận quốc tế được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh và phục vụ hiệu quả vào việc tăng cường hợp tác với các đối tác, tổ chức quốc tế. Qua các hội nghị, hội thảo, ký kết thỏa thuận quốc tế, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương 556 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 54.288 tỷ đồng và 33 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư khoảng 15.800 tỷ đồng.

Công tác quản lý hoạt động thông tin báo chí nước ngoài, quản lý người Việt Nam ở nước ngoài, công tác lãnh sự và bảo hộ công dân tiếp tục được tăng cường, đảm bảo.

Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2023 – 2028

Tại hội nghị, Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động đối ngoại giai đoạn 2023 – 2028. Theo đó, hai bên có trách nhiệm phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhau thực hiện các hoạt động nghiệp vụ và đối ngoại. Hoạt động phối hợp được sơ kết, tổng kết theo định kỳ, hình thức luân phiên nhằm nâng cao hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao những kết quả đạt được trong phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động đối ngoại. Kết quả chương trình phối hợp đã góp phần quan trọng trong thu hút đầu tư, đưa Hà Tĩnh trở thành 1 trong 10 tỉnh đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và tăng cường mở rộng đối ngoại.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong bối cảnh Hà Tĩnh đang đón nhiều làn sóng đầu tư nước ngoài, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn mới để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục triển khai hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; tăng cường củng cố, mở rộng hợp tác quốc tế; đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại nhằm quảng bá tiềm năng của Hà Tĩnh, qua đó đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguồn: Phan Trâm - Cẩm Hòa/baohatinh.vn

( https://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/phoi-hop-dam-bao-an-ninh-trat-tu-trong-hoat-dong-doi-ngoai/256253.htm )


    Ý kiến bạn đọc